KPM extra 25+

Moja služba skončila, teraz musím pracovať. Dorasty a mládeže ostávajú aspoň ako nostalgická spomienka na pekné časy. Možno si myslíme, že už vieme dosť. Už veľmi nemáme ako slúžiť, už sa do nás ani nič nezmestí, nemáme kde načerpať, ani si oddýchnuť.  Pán Ježiš však prišiel, aby sme prežili celý život v plnosti ako živé vody a KPM extra 25+ prišlo, … Read More

KPM 2019

Pane, dobre nám je tu! Hovorí si približne 670 pracovníkov s mládežou počas hlavných programov, seminárov, rozhovorov v kaviarni, času stíšenia v kaplnke a spoločných chvál Pána Boha. Tohtoročné KPM (Konferencia pre pracovníkov s mládežou) sa nieslo v duchu témy Tvárou v tvár; hneď od začiatku sme museli čeliť pravde, že žijeme uprostred duchovného boja. Staviame sa tvárou v tvár rozlišovaniu medzi pravdou a lžou, napodobneninami života a životom … Read More