Viktor a Miriam Valentini

Viktor a Miriam ValentiniViktor sa narodil v kresťanskej rodine, v ktorej služba v cirkvi bola normálnou súčasťou života ako čokoľvek iné. Už v mladosti mal možnosť vidieť svojho otca slúžiť nielen ako kazateľa ale aj ako niekoho kto mal veľkú vášeň pre službu mládeži. Prirodzene ho to viedlo k tomu, aby sám začal služiť na mládežnickych táborch. Po skončení strednej … Read More

Zuzana Božíková

Zuzana BožíkováZuzka sa rozhodla pre Pána Ježiša na tábore Detskej misie, keď mala 10 rokov. Odvtedy sa jej život zmenil a ona vedela, že bude plný dobrodružstva. Počas štúdia manažmentu sa vydala do sveta businessu, kde pracovala niekoľko rokov v oblasti marketingu a práce s klientmi. Popri tom vždy slúžilavo svojom domovskom zbore Bratislava City Church, kde sa stala súčasťou … Read More

Vo vitrínke materiály

Vo vitrínke materiályMateriály, ktoré sa spomínajú v knihe, si môžeš stiahnuť tu:4-kapitola_akvitita5-kapitola_Výzva pre teba11-kapitola_Extra12-kapitola_Hra13-kapitola_Hra18-kapitola_Výzva pre teba19-kapitola_Skupinkový výlet23-kapitola_Hra26-kapitola_Samoštúdium Lót28-kapitola_Hra28-kapitola_Nálepka29-kapitola_Nálepka 129-kapitola_Nálepka 238-kapitola_Samoštúdium Jonáš39-kapitola-2_Samoštúdium Jonáš 2 KontaktTréningové centrum KompasVojtecha Spanyola 1736/37010 01 ŽilinaSlovenská republika Tel.: +421 911 723 453Email: tckompas@tckompas.skBankové spojenieBanka: Tatra banka, a.s.IBAN: SK62 1100 0000 0026 9936 0008 Banka: Fio banka, a.s.IBAN: SK24 8330 0000 0020 0015 0040 IČO: 31781268DIČ: 2020991170IČ DPH: SK2020991170Ako nás podporiť?Ak sa chcete pripojiť … Read More

Barbora Benešová

Barbora BenešováBarbora sa ako 13-ročná na zborovom tábore pre tínedžerov rozhodla vedome nasledovať Pána Ježiša a odovzdať mu svoj život. Od vtedy slúžila na doraste, mládeži aj na KECY campoch (anglické tábory). V roku 2018 sa presťahovala do Levíc, kde pracovala s tínedžermi v projekte Fusion. Barbora sa po prvýkrát stretla s prácou TCKompas prostredníctvom konferencie KPM a potom najmä cez Školu pre … Read More

Michal a Katarína Pončákovci

Michal a Katarína PončákovciMichal a Katarína sa spoznali na KECY tábore v roku 2013, kde obaja slúžili v prípravnom tíme. Ich príbeh je veľmi podobný. Obaja sú “ovocím” rôznych projektov tréningového centra Kompas. Katarínina cesta sa zmenila v 16 rokoch, keď prišla ako účastník na KECY tábor a po jeho skončení sa pridala do skupinky, kde mohla počuť o Ježišovi … Read More

Simona Sabová

Simona SabováSimone po prvý krát povedala o Kristovi učiteľka klavíru, ktorá v tom čase slúžila ako mládežnícka vedúca v miestnom zbore. Po troch rokoch neustáleho pripomínania, že Kristova láska a smrť je aj pre ňu, konečne povedala svoje áno tejto úžasnej milosti. Odvtedy žasne nad Božou dobrotou. Jej srdce horí pre stratených a túži po tom, aby čo najviac životov … Read More

Petra a Adrian Šulkovci

Petra a Adrian ŠulkovciPetra pochádza z Bratislavy a už od strednej školy, ešte ako neveriaca, považovala za dôležité venovať sa mladej generácii. Svoj život odovzdala Ježišovi, keď bola v prvom ročníku na VŠ v odbore Sociálna pedagogika a následne začala chodiť do zboru Bratislava City Church a postupne slúžiť v mládeži. Počas 4. ročníka štúdia ju zaujala lektorská práca na školách, a tak začala pôsobiť ako lektor … Read More

Peter Linkesch

Peter Benjamín LinkeschPeťo odovzdal svoj život Pánu Bohu na zborovom výlete pre tínedžerov, keď mal 10 rokov. Od päťnástich rokov slúžil na doraste (stretnutia pre 10-15 ročných), neskôr na KECY campoch (anglické tábory). Teraz sa venuje mladým ľuďom na Reštarte, stretnutiach mládeže v Košiciach. Keď mal 19 rokov prekonal vážnu cievnu mozgovú príhodu. Doktori, no hlavne Pán Boh, mu zachránili … Read More

Ivana Polláková

Ivana PollákováGod was making Himself known to Ivana since her childhood through a Bible for children, Sunday school, and religion classes. However, it took her several years to start following Christ. While in high school, she started realizing clearly how much God did for her and what it cost Him, which created a desire in her heart to serve Him. … Read More

Juraj a Miriam Šimočkovci

Juraj a Miriam ŠimočkovciMiriam vyrástla v rodine evanjelického farára a ako 14 ročná sa na letnom dorastovom tábore vedome rozhodla nasledovať Pána Ježiša. Odvtedy slúži v jej zbore v Košiciach. Tam sa stretla s prácou Tréningového centra Kompas cez účasť na konferencií KPM a organizovaní KECY táborov, no hlavne cez osobné vzťahy s misionármi, ktorí ju viedli a povzbudzovali v … Read More