Image

Vízia a hodnoty


Byť súčasťou Božieho hnutia medzi mladou generáciou na Slovensku, ktorá nachádza svoj domov v miestnom cirkevnom zbore a premieňa spoločnosť.



Hodnoty TCKompas


TCK sa snaží byť pri všetkých svojich aktivitách v súlade s hodnotami:

Závislosť na Bohu: Túžime po tom, aby sme boli známi svojou závislosťou na Hospodinovi. Usilujeme sa o živý vzťah s Bohom, poslušnosť voči Jeho slovu a Jeho vedeniu, ďalej o modlitebnú závislosť a Jeho slávu.

Láska prejavená v milosti a pravde: Túžime byť voči sebe pravdiví, otvorení a transparentní. Veríme, že pravda o našej službe, ako aj o nás samotných nám pomáha v porozumení toho, kým sme pred Bohom a zároveň nás vedie v pokore k hľadaniu Jeho vykúpenia a milosti. Veríme, že tak, ako Ježiš bol milostivý voči ľuďom, ktorí zhrešili, zlyhali, tak isto aj my potrebujeme uplatňovať Jeho milosť voči sebe navzájom, ako aj voči iným ľuďom.

Výnimočné osobné nasadenie (ide o srdce): Veríme, že najefektivnejší pracovníci sú tí, ktorí majú pri svojej práci, vo všetkom čo robia aj svoje srdce. Nevykonávajú svoju prácu ako povinnosť, ale viac ako svoje poslanie.

Napredovanie: Veríme, že tak ako vzťah s Bohom, tak isto aj náš osobný rast má byť niečo, čo sa rozvíja, napreduje, rastie. Sme otvorení voči všetkým otázkam a výzvam, ktoré povzbudzujú náš profesionálny rast ako aj náš vzťah s Bohom.

Vernosť / čestnosť: Chceli by sme byť známi svojou integritou, pokorou, nádejou, dôveryhodnosťou, spoľahlivosťou, osobnou čistotou, radosťou a vernosťou vo veciach, ktoré nám boli zverené.


Späť

 
Image

Kontakt

Tréningové centrum Kompas
Vojtecha Spanyola 1736/37
010 01 Žilina
Slovenská republika

Tel.: +421 911 723 453
Email: tckompas@tckompas.sk


Bankové spojenie

Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK62 1100 0000 0026 9936 0008

Banka: Fio banka, a.s.
IBAN: SK24 8330 0000 0020 0015 0040

IČO: 31781268
DIČ: 2020991170
IČ DPH: SK2020991170


Ako nás podporiť?

Ak sa chcete pripojiť k našej službe, môžete tak urobiť aj finančným darom, ktorým podporíte naších pracovníkov alebo niektorý z projektov. Ďakujeme.

Podporte nás
ImageImage

 Hostované na:

Image