Zuzana Božíková

Image

Zuzana Božíková


Zuzka sa rozhodla pre Pána Ježiša na tábore Detskej misie, keď mala 10 rokov. Odvtedy sa jej život zmenil a ona vedela, že bude plný dobrodružstva. Počas štúdia manažmentu sa vydala do sveta businessu, kde pracovala niekoľko rokov v oblasti marketingu a práce s klientmi. Popri tom vždy slúžila
vo svojom domovskom zbore Bratislava City Church, kde sa stala súčasťou kapely BCC worship, a zároveň pomáhala pri práci s mládežou v službe exit. V roku 2019 prežila povolanie do služby na plný úväzok. Pán Boh ju priamo nasmeroval na TCKompas, konkrétne do projektu exit tour prinášajúci
evanjelium do stredných škôl prostredníctvom preventívnych prednášok. 

Zuzka býva v Bratislave a je stále aktívne zapojená vo svojom domácom zbore. Nikdy neodmietne pozvanie na dobrú kávu, rada sa smeje, trávi čas s ľuďmi a na sociálnych sieťach ju nájdete aj pod umeleckým menom Božena Vloggerka, lebo verí, že evanjelium treba aktívne šíriť aj tam.

Image

Kontakt

Tréningové centrum Kompas
Vojtecha Spanyola 1736/37
010 01 Žilina
Slovenská republika

Tel.: +421 911 723 453
Email: tckompas@tckompas.sk


Bankové spojenie

Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK62 1100 0000 0026 9936 0008

Banka: Fio banka, a.s.
IBAN: SK24 8330 0000 0020 0015 0040

IČO: 31781268
DIČ: 2020991170
IČ DPH: SK2020991170


Ako nás podporiť?

Ak sa chcete pripojiť k našej službe, môžete tak urobiť aj finančným darom, ktorým podporíte naších pracovníkov alebo niektorý z projektov. Ďakujeme.

Podporte nás
ImageImage

 Hostované na:

Image