Barbora Benešová

Image

Barbora Benešová


Barbora sa ako 13-ročná na zborovom tábore pre tínedžerov rozhodla vedome nasledovať Pána Ježiša a odovzdať mu svoj život. Od vtedy slúžila na doraste, mládeži aj na KECY campoch (anglické tábory). V roku 2018 sa presťahovala do Levíc, kde pracovala s tínedžermi v projekte Fusion.

Barbora sa po prvýkrát stretla s prácou TCKompas prostredníctvom konferencie KPM a potom najmä cez Školu pre pracovníkov s mládežou, ktorú absolvovala a neskôr sa stala stážistkou pre tento projekt. Vždy túžila investovať do mládežníckych vedúcich a čakala na to, čo má Pán Boh pripravené. V roku 2020 dostala ponuku pracovať na portáli pointonline.sk, kde môžu mládežnícki pracovníci nájsť zdroje, nápady a materiály pre svoju službu. Popri práci na webstránke Barbora pôsobí aj ako asistentka v projekte ŠPM.

Image

Kontakt

Tréningové centrum Kompas
Vojtecha Spanyola 1736/37
010 01 Žilina
Slovenská republika

Tel.: +421 911 723 453
Email: tckompas@tckompas.sk


Bankové spojenie

Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK62 1100 0000 0026 9936 0008

Banka: Fio banka, a.s.
IBAN: SK24 8330 0000 0020 0015 0040

IČO: 31781268
DIČ: 2020991170
IČ DPH: SK2020991170


Ako nás podporiť?

Ak sa chcete pripojiť k našej službe, môžete tak urobiť aj finančným darom, ktorým podporíte naších pracovníkov alebo niektorý z projektov. Ďakujeme.

Podporte nás
ImageImage

 Hostované na:

Image