Aaron a Megan Gibbs

Image

Aarom a Megan Gibbs


V roku 2016 začali Aaron a Megan hľadať nové spôsoby, ako orientovať svoje životy okolo Veľkého Poverenia a zároveň slúžiť v miestnom zbore. To ich viedlo k práci zakladania zborov, ktorej víziou je  vystrojovať nasledovníkov Ježiša do každodenného učeníctva, aby cirkev naďalej rástla.

Dozvedeli sa o miestach okolo sveta, kde potrebujú skúsených pracovníkov, pretože žatvy je mnoho, no robotníkov málo. Aaron a Megan si uvedomili, že ich obdarovania a skúsenosti môžu byť použité na budovanie a vystrojovanie tela nie len lokálne, ale aj globálne. To viedlo Aarona k tomu, aby na jeseň roku 2017 prišiel do Poľska slúžiť na konferencii pre vedúcich pracovníkov. Videl tu ovocie niekoľkoročnej práce organizácie Josiah Venture (partnerská organizácia TCKompas). Na tejto konferencii tiež zažil povolanie dlhodobo slúžiť zborovým vedúcim v strednej a východnej Európe. Spolu s rodinou prosili Boha, aby im upresnil toto povolanie a otvoril ich srdcia ku konkrétnym ľuďom alebo miestu. On odpovedal a viedol ich na Slovensko. 

Aaron a Megan, spolu s ich tromi malými chlapcami, keď  budú môcť vidieť čo najviac slovenských zborov prekvitať. Radi by videli, ako tieto zbory ponúkajú priestor mladým, aby používali svoje obdarovania, nachádzali svoje miesto a zasahovali ich mesto. Od decembra 2019 pracujú v tíme TCKompas a sú zapojení v zbore ZaKostolom v Žiline.

Image

Kontakt

Tréningové centrum Kompas
Vojtecha Spanyola 1736/37
010 01 Žilina
Slovenská republika

Tel.: +421 911 723 453
Email: tckompas@tckompas.sk


Bankové spojenie

Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK62 1100 0000 0026 9936 0008

Banka: Fio banka, a.s.
IBAN: SK24 8330 0000 0020 0015 0040

IČO: 31781268
DIČ: 2020991170
IČ DPH: SK2020991170


Ako nás podporiť?

Ak sa chcete pripojiť k našej službe, môžete tak urobiť aj finančným darom, ktorým podporíte naších pracovníkov alebo niektorý z projektov. Ďakujeme.

Podporte nás

 Hostované na: