Michal a Katarína Pončákovci

Image

Michal a Katarína Pončákovci


Michal a Katarína sa spoznali na KECY tábore v roku 2013, kde obaja slúžili v prípravnom tíme. Ich príbeh je veľmi podobný. Obaja sú “ovocím” rôznych projektov tréningového centra Kompas.

Katarínina cesta sa zmenila v 16 rokoch, keď prišla ako účastník na KECY tábor a po jeho skončení sa pridala do skupinky, kde mohla počuť o Ježišovi a bližšie ho spoznávať.
Michal začal nasledovať Krista keď sa v 20 rokoch skamarátil s pracovníkmi v zbore a zúčastnil sa letného tábora.

Obaja začali navštevovať mládeže v Evanjelickom zbore v Prešove a cez Školu a Konferenciu pre Pracovníkov s Mládežou získali nadšenie pre Božiu misiu; činiť učeníkov, čo činia ďalších učeníkov…Boh radikálne zmenil ich životné plány.  Stali sa súčasťou práce s mládežou v ich rodnom meste, pridali sa do prípravného tímu KECY táborov a popri štúdiu na vysokej škole absolvovali stáž v TCK. Vzali sa v septembri 2016 a v tom istom mesiaci začali pracovať v TCK na plný úväzok.

Image

Kontakt

Tréningové centrum Kompas
Vojtecha Spanyola 1736/37
010 01 Žilina
Slovenská republika

Tel.: +421 911 723 453
Email: tckompas@tckompas.sk


Bankové spojenie

Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK62 1100 0000 0026 9936 0008

Banka: Fio banka, a.s.
IBAN: SK24 8330 0000 0020 0015 0040

IČO: 31781268
DIČ: 2020991170
IČ DPH: SK2020991170


Ako nás podporiť?

Ak sa chcete pripojiť k našej službe, môžete tak urobiť aj finančným darom, ktorým podporíte naších pracovníkov alebo niektorý z projektov. Ďakujeme.

Podporte nás

 Hostované na:

Image