Simona Sabová

Image

Simona Sabová


Simone po prvý krát povedala o Kristovi učiteľka klavíru, ktorá v tom čase slúžila ako mládežnícka vedúca v miestnom zbore. Po troch rokoch neustáleho pripomínania, že Kristova láska a smrť je aj pre ňu, konečne povedala svoje áno tejto úžasnej milosti. Odvtedy žasne nad Božou dobrotou. Jej srdce horí pre stratených a túži po tom, aby čo najviac životov mohlo byť zmenených práve Kristom.

Simona sa po prvý krát stretla s prácou TCK prostredníctvom Školy pre pracovníkov s mládežou, ktorú neskôr aj sama absolvovala. V septembri 2018 sa pridala k tímu TCK a slúžila v projektoch Škola pre pracovníkov s mládežou a Konferencia pracovníkov s mládežou.  Dnes je súčasťou komunikačného tímu ako social media manager.

Image

Kontakt

Tréningové centrum Kompas
Vojtecha Spanyola 1736/37
010 01 Žilina
Slovenská republika

Tel.: +421 911 723 453
Email: tckompas@tckompas.sk


Bankové spojenie

Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK62 1100 0000 0026 9936 0008

Banka: Fio banka, a.s.
IBAN: SK24 8330 0000 0020 0015 0040

IČO: 31781268
DIČ: 2020991170
IČ DPH: SK2020991170


Ako nás podporiť?

Ak sa chcete pripojiť k našej službe, môžete tak urobiť aj finančným darom, ktorým podporíte naších pracovníkov alebo niektorý z projektov. Ďakujeme.

Podporte nás
ImageImage

 Hostované na:

Image