Petra a Adrian Šulkovci

Image

Petra a Adrian Šulkovci


Petra pochádza z Bratislavy a už od strednej školy, ešte ako neveriaca, považovala za dôležité venovať sa mladej generácii. Svoj život odovzdala Ježišovi, keď bola v prvom ročníku na VŠ v odbore Sociálna pedagogika a následne začala chodiť do zboru Bratislava City Church a postupne slúžiť v mládeži. Počas 4. ročníka štúdia ju zaujala lektorská práca na školách, a tak začala pôsobiť ako lektor preventívnych programov ACET SR s témou „Šikana a medziľudské vzťahy“. 

S TCKompas Petra začala spolupracovať v roku 2017 prostredníctvom programu EXIT TOUR, kde bola zapojená ako lektorka. Nadchla ju však nie len práca so študentmi na školách, ale aj služba cirkevným zborom a mládežiam. V roku 2019, po skončení vysokoškolského štúdia bola oslovená na plný úväzok slúžiť v projekte EXIT TOUR. Jej úlohou je celková koordinácia projektu EXIT TOUR (komunikácia so školami, s cirkevnými zbormi, lektormi) a v neposlednom rade realizovanie samotných preventívnych prednášok, keďže to je jej najväčšou srdcovkou.

S manželom Adrianom aktuálne žijú v Nitre, kde obaja aktívne slúžia v zbore Apoštolskej cirkvi – Kristus Mestu.

Image

Kontakt

Tréningové centrum Kompas
Vojtecha Spanyola 1736/37
010 01 Žilina
Slovenská republika

Tel.: +421 911 723 453
Email: tckompas@tckompas.sk


Bankové spojenie

Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK62 1100 0000 0026 9936 0008

Banka: Fio banka, a.s.
IBAN: SK24 8330 0000 0020 0015 0040

IČO: 31781268
DIČ: 2020991170
IČ DPH: SK2020991170


Ako nás podporiť?

Ak sa chcete pripojiť k našej službe, môžete tak urobiť aj finančným darom, ktorým podporíte naších pracovníkov alebo niektorý z projektov. Ďakujeme.

Podporte nás
ImageImage

 Hostované na:

Image