Mark a Amy Chase

Image

Mark a Amy Chase


Rodina Chaseovcov sa presťahovala na Slovensko v roku 2012. Dávno predtým, kým boli Mark a Amy študenti v Moody Bible Institute v Chicagu, Boh zasadil do ich sŕdc túžbu vidieť región strednej a východnej Európy odovzdaný Kristovi. Po dvadsiatich rokoch služby uctievania na plný úväzok v Colorade, Boh zavolal celú ich rodinu, aby sa pripojili k tímu TCKompas. Momentálne slúžia v hudobnom projekte Fusion na národnej úrovni aj v miestnom zbore v Bratislave a okrem toho vedú slovenský letný program stážistov. Zároveň vedú hudobný projekt Bratislava Spieva Gospel, ktorý oslovuje vysokoškolských študentov (a starších) prostredníctvom gospelovej hudby a budovania vzťahov s lokálnym zborom.
Mark a Amy majú štyri deti. Allyson a jej manžel, Shane O'Regan, sa stretli v Moody Bible Institute, žijú a pracujú v Cork v Írsku. Haley a jej manžel Caleb Patty, sa tiež stretli v Moody Bible Institute a spolu so svojím synom Charliem žijú v Albánsku, kde slúžia vrámci Josiah Venture (partnerská organizácia TCKompas). Vo februári 2020 čakávajú narodenie dcéry. Ian študuje teológiu na Belfast Bible College v Severnom Írsku. Gavin študuje biblické štúdiá na Moody Bible Institute v Chicagu v štáte Illinois.

Image

Kontakt

Tréningové centrum Kompas
Vojtecha Spanyola 1736/37
010 01 Žilina
Slovenská republika

Tel.: +421 911 723 453
Email: tckompas@tckompas.sk


Bankové spojenie

Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK62 1100 0000 0026 9936 0008

Banka: Fio banka, a.s.
IBAN: SK24 8330 0000 0020 0015 0040

IČO: 31781268
DIČ: 2020991170
IČ DPH: SK2020991170


Ako nás podporiť?

Ak sa chcete pripojiť k našej službe, môžete tak urobiť aj finančným darom, ktorým podporíte naších pracovníkov alebo niektorý z projektov. Ďakujeme.

Podporte nás
ImageImage

 Hostované na:

Image