Juraj a Miriam Šimočkovci

Image

Juraj a Miriam Šimočkovci


Miriam vyrástla v rodine evanjelického farára a ako 14 ročná sa na letnom dorastovom tábore vedome rozhodla nasledovať Pána Ježiša. Odvtedy slúži v jej zbore v Košiciach. Tam sa stretla s prácou Tréningového centra Kompas cez účasť na konferencií KPM a organizovaní KECY táborov, no hlavne cez osobné vzťahy s misionármi, ktorí ju viedli a povzbudzovali v jej viere a charaktere. Miriam bola súčasťou Školy pre pracovníkov s mládežou a neskôr sa stala stážistkou pre tento projekt. V roku 2016, počas jej posledného ročníka na vysokej škole jej TCK navrhlo prácu na plný úväzok. Miriam pomáhala v projekte ŠPM, no momentálne sa venuje výchove ich syna, miestnej službe a prekladom materiálov.

Juraj odovzdal svoj život Ježišovi keď mal 13 rokov a hneď sa stal aktívnym členom miestneho cirkevného zboru. Pomáhal na besiedke, neskôr na doraste či KECY táboroch, no jeho najväčšou vášňou je vedenie chvál. Keď na jeseň 2019 dostal ponuku pridať sa do KPM tímu, musel sa rozhodnúť či odíde zo svojho stabilného zamestnania v IT firme, alebo urobí krok viery, bude používať svoje obdarovania a talenty na budovanie Božieho kráľovstva a bude Mu veriť, že sa postará o jeho rodinu.

Od roku 2016 sú Juraj a Miriam manželia a odvtedy sa ich rodina rozrástla o Rubena a Dorotu. Teraz žijú v Košiciach, kde aj vedú mládežnícku službu v evanjelickom zbore.

Image

Kontakt

Tréningové centrum Kompas
Vojtecha Spanyola 1736/37
010 01 Žilina
Slovenská republika

Tel.: +421 911 723 453
Email: tckompas@tckompas.sk


Bankové spojenie

Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK62 1100 0000 0026 9936 0008

Banka: Fio banka, a.s.
IBAN: SK24 8330 0000 0020 0015 0040

IČO: 31781268
DIČ: 2020991170
IČ DPH: SK2020991170


Ako nás podporiť?

Ak sa chcete pripojiť k našej službe, môžete tak urobiť aj finančným darom, ktorým podporíte naších pracovníkov alebo niektorý z projektov. Ďakujeme.

Podporte nás
ImageImage

 Hostované na:

Image