Darina Malá

Image

Darina Malá


Darinu nadchýna hudba, pomáhanie druhým kresťanom v prehlbovaní ich vzťahu s Bohom ako aj oslovovanie mladých neveriacich ľudí. Mládežníckej službe sa venovala od strednej školy, ale až po ročnom pobyte na biblickej škole v Dánsku v 2006 sa tejto službe začala venovať naplno. Pokiaľ ide o hudbu, začala viac vystupovať na verejnosti – vedením chvál počas bohoslužieb, konferencií alebo organizovaním vlastných koncertov. Postupne sa stala členom tímu, ktorý stál za prípravou evanjelizačných anglických táborov KECY. Po ukončení štúdia na univerzite začala pracovať ako učiteľka dejepisu a občianskej náuky. V tomto období spoznala viac TCKompas, víziu, pracovníkov, a to prostredníctvom Školy pre pracovníkov s mládežou, ktorú absolvovala ako študent.

V 2010 sa dozvedela o Fusion službe a o dva roky neskôr dostala pozvanie TCK pridať sa k tímu, ktorý je zodpovedný za rozširovanie tejto služby na Slovensku. Vo viere, že toto je miesto, kde ju Boh chce nateraz mať, dala výpoveď a vstúpila do služby na plný úväzok. V období 2015-2019 bola poverená vedením projektu Fusion na Slovensku. Aktuálne je stále zapojená vo Fusion tíme a od septembra 2019 sa stala súčasťou užšieho tímu (tzv. L-tím), ktorý je zodpovedný za vedenie organizácie TCKompas.

Darina žije v Bratislave, kde pomáha s mládežou v lokálnom zbore (BJB Viera) so zameraním na Fusion, mentoruje mladých vedúcich a pomáha s vedením chvál.

Image

Kontakt

Tréningové centrum Kompas
Vojtecha Spanyola 1736/37
010 01 Žilina
Slovenská republika

Tel.: +421 911 723 453
Email: tckompas@tckompas.sk


Bankové spojenie

Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK62 1100 0000 0026 9936 0008

Banka: Fio banka, a.s.
IBAN: SK24 8330 0000 0020 0015 0040

IČO: 31781268
DIČ: 2020991170
IČ DPH: SK2020991170


Ako nás podporiť?

Ak sa chcete pripojiť k našej službe, môžete tak urobiť aj finančným darom, ktorým podporíte naších pracovníkov alebo niektorý z projektov. Ďakujeme.

Podporte nás
ImageImage

 Hostované na:

Image