KPM extra 25+

Moja služba skončila, teraz musím pracovať. Dorasty a mládeže ostávajú aspoň ako nostalgická spomienka na pekné časy. Možno si myslíme, že už vieme dosť. Už veľmi nemáme ako slúžiť, už sa do nás ani nič nezmestí, nemáme kde načerpať, ani si oddýchnuť.  
Pán Ježiš však prišiel, aby sme prežili celý život v plnosti ako živé vody a KPM extra 25+ prišlo, aby sme si to mohli pripomenúť.

Už prvý večer sme išli DO HĹBOK – a touto témou sa niesla celá konferencia. Okrem útulnej jesennej atmosféry nás sprevádzal Dave Patty vyučovaním z listu Kolosenským. Prezradil nám tajomstvo, ktoré zbúralo naše chabé predstavy o Božej vízii pre náš život. „A týmto tajomstvom je Kristus vo vás.“ Kol 1, 27. Učili sme sa stagnáciu, chodenie v kruhoch a zbytočné filozofovanie nahradiť pravdou – Kristus je vo mne a ja som v Kristovi. Ako to mení môj život?
Netvárime sme však, že Pán Boh nám stvoril len duchovnú stránku a oddýchli sme si aj telesne a duševne – či už pri minigolfe, prechádzkou na kyslíkovej dráhe, návštevou skanzenu alebo wellness. Po oddychu sme si mohli vybrať z ponuky seminárov (o čistote, vytrvalosti, štedrosti, farbách, porovnávaní sa, modlitbe), či využiť osobný čas s mentorom. Videli a počuli sme aj svedectvá učiteľky, lekárky, včelára a osobného trénera, ktorí stále činia učeníkov, ktorí stále dávajú, stále slúžia a sú svetlom vo svete. 
Nedeľné ráno sme zakončili vyučovaním z 3. kapitoly listu Kolosenským, kedy nám Dave Patty objasňoval, ako v praxi vyzerajú slová „Veď ste umreli a váš život je skrytý s Kristom v Bohu. Mŕtvite teda zemské údy: smilstvo, nečistotu, žiadosť, lakomstvo, ktoré je modloslužba.“ Naša stará prirodzenosť nikdy nebude presvedčená a musím ju zabiť pokáním. Nemusím sa báť priznať zlé veci, lebo Kristus je vo mne. A ja v ňom. 
Na KPM extra 25 + počulo túto Božiu víziu približne 170 ľudí, ktorí žijú dlhšie ako 25 rokov. Tu je ich pohľad na konferenciu:

„Prežili sme nádherný víkend vďaka Vám a celému tímu, ktorý sa o nás s láskou a obetavosťou staral. Sme doma plní dojmov a nových výziev v osobnom raste.“

„Pre mňa osobne bol čas na konferencii veľkým požehnaním – skvelý výber hlavného rečníka, semináre boli výborne vyvážené – aj na zamyslenie, aj také oddychovky. Chvály super.

Páčilo sa mi, že program nebol “zahlcujúci”, ale že bol čas aj na rozhovory, oddych, prechádzky, šport. Vybrali ste krásne miesto, ubytovanie bolo tiež výborné.“

Modlíme sa za to, aby ľudia mohli vstrebať slová ako „Kristus vo mne“ a „ja v Kristovi“. Aby táto pravda znela v srdci, a potom bola prenesená do reality. Chváľme Pána Ježiša, pretože všetko ešte len začína!