KPM 2019

Pane, dobre nám je tu!

Hovorí si približne 670 pracovníkov s mládežou počas hlavných programov, seminárov, rozhovorov v kaviarni, času stíšenia v kaplnke a spoločných chvál Pána Boha.

Tohtoročné KPM (Konferencia pre pracovníkov s mládežou) sa nieslo v duchu témy Tvárou v tvár; hneď od začiatku sme museli čeliť pravde, že žijeme uprostred duchovného boja. Staviame sa tvárou v tvár rozlišovaniu medzi pravdou a lžou, napodobneninami života a životom skutočným. Pracovníci s mládežou odchádzali z už dvadsiateho siedmeho KPM opásaní pravdou, s pancierom spravodlivosti, dvíhajúc štít viery.

„Na KPM som pochopila, že sme v boji, ale víťaz je na našej strane.“

O vyučujúce slovo na hlavných programoch sa postarali misionári Dave Patty (CZ), Dan Hash (PL), Janči Máhrik, Majo Cabadaj, Richard Nagypal a Katarína Pončáková. Spoločne nás viedli v zorientovaní sa v boji, uprostred ktorého sa nachádzame. Vieme, že najlepšie sa orientuje podľa milosti. Vieme, že Ježiš na seba vzal naše odsúdenie, no svojou smrťou a vzkriesením nás obhajuje. Rozšírené praktické aj teologické vyučovanie sme mohli zažiť počas seminárov, ktoré hovorili o službe, pokání, čistote, zraniteľnosti, jednote.

Uctievaním nás viedli kapely z rôznych miest aj krajín a historicky prvý raz kapela ESPÉ v piatok večer; a o sobotu večer sa postarala kapela z Poľska, ktorá nás KPM previedla cez medzinárodné slovensko-poľsko-anglické chvály.

„KPM sú ťažké, a pritom tak krásne chvíle. Odhaľujú pravdu, ktorá neublížila, ale zblížila.“

Účastníci konferencie boli povzbudzovaní do času s Pánom Ježišom v podobe osobných stíšení napríklad v tichu kaplnky, ktorú KPM dobrovoľníci každoročne pripravujú a počas špeciálne vyhradeného čas v sobotu popoludní.

KPM tento rok posunulo podporu projektov s podobnou víziou o ďalšiu úroveň – na tzv. KPM EXPO mali rôzne organizácie a projekty možnosť prihlásiť sa a odprezentovať svoju značku na vyhradenom mieste. KPM takisto rado podporilo aj niekoľko nových kníh, ktoré podporujú budovanie viery, služby a srdca kresťanov.

Naučili sme sa, že Pán Boh sa chce starať o nášho ducha, dušu aj telo. O telesné osvieženie sa postaralo KPM café (KáFeM), v rámci ktorého mohli vznikať aj nové kamarátstva, povzbudenia do služby a hlavne zistenia, že v službe nestoja sami. Do osobnejšej duchovnej a duševnej starostlivosti mohli účastníci vstúpiť aj pomocou mentoringu – ideálne pri dobrej káve s dobrými otázkami a odpoveďami.

Pane, dobre nám tu bolo! Ale je čas ísť.

Ako Pán Ježiš schádza dolu z vrchu premenenia, tak aj my radi po KPM zídeme za Ním. Premenení, s novými silami ísť tam, kam nás On vedie.

My, KPM a TCK tím, sa naďalej modlíme za Slovensko, za jeho mladých služobníkov; za postaveniu sa duchovnému boju tvárou v tvár vediac, že Hospodin bojuje za nás.