EXIT

EXIT TOUR je výnimočný projekt. V spolupráci s miestnymi zbormi, školami, miestnou samosprávou, lektormi, hudobnou skupinou a dobrovoľníkmi, sa snaží o prevenciu mladej generácie pred nežiadúcimi vplyvmi v ich živote a tiež šírenie evanjelia.

V rámci vyučovania ponúkame školám týždenný výchovno-vzdelávací preventívny program. Prostredníctvom odborných prednášok pomáhame študentom v ich problémoch, ktoré sa ich každodenne dotýkajú. Venujeme sa témam: Sex, Láska, Vzťahy, Konflikty, Drogy, Fajčenie, Zdravá rodina, Sebahodnota, Zneužívanie, Odsudzovanie a pod. Chceme poukázať ako zdravo žiť a nachádzať skutočné životné hodnoty. Cieľom je, aby mohli vo svojom živote spoznať alternatívy a východiská zo situácií, v ktorých sa nachádzajú. Túžime taktiež po tom, aby našli trvalé a skutočné životné hodnoty vo viere v Ježiša Krista. Každodenne popoludní spoločne s miestnou mládežou pripravujeme rôzne aktivity pre študentov a na konci týždňa v spolupráci s mestom organizujeme výchovno-evanjelizačný koncert.