Vízia a hodnoty

Byť časťou Božieho hnutia medzi mladou generáciou na Slovensku, ktorá nachádza svoj domov v miestnom cirkevnom zbore a premieňa spoločnosť.

Hodnoty TCKompas

TCK sa snaží byť pri všetkých svojich aktivitách v súlade s oficiálnymi hodnotami:

Závislosť na Bohu: Túžime po tom, aby sme boli známi svojou závislosťou na Hospodinovi. Usilujeme sa o živý vzťah s Bohom, poslušnosť voči Jeho slovu a Jeho vedeniu, ďalej o modlitebnú závislosť a Jeho slávu.

Láska prejavená v milosti a pravde: Túžime byť voči sebe pravdiví, otvorení a transparentní. Veríme, že pravda o našej službe, ako aj o nás samotných nám pomáha v porozumení toho, kým sme pred Bohom a zároveň nás vedie v pokore k hľadaniu Jeho vykúpenia a milosti. Veríme, že tak, ako Ježiš bol milostivý voči ľuďom, ktorí zhrešili, zlyhali, tak isto aj my potrebujeme uplatňovať Jeho milosť voči sebe navzájom, ako aj voči iným ľuďom.

Výnimočné osobné nasadenie (ide o srdce): Veríme, že najefektivnejší pracovníci sú tí, ktorí majú pri svojej práci, vo všetkom čo robia aj svoje srdce. Nevykonávajú svoju prácu ako povinnostť, ale viac ako svoje poslanie.

Napredovanie: Veríme, že tak ako vzťah s Bohom, tak isto aj náš osobný rast má byť niečo, čo sa rozvíja, napreduje, rastie. Sme otvorení voči všetkým otázkam a výzvam, ktoré povzbudzujú náš profesionálny rast ako aj náš vzťah s Bohom.

Vernosť / čestnosť: Chceli by sme byť známi svojou integritou, pokorou, nádejou, dôveryhodnosťou, spoľahlivosťou, osobnou čistotou, radosťou a vernosťou vo veciach, ktoré nám boli zverené.