Súčasnosť

Služba TCK vychádza z minulosti, zápasí v prítomnosti ale musí pozerať do budúcnosti. V roku 2013 sme došli k poznaniu, že nevyhnutne potrebujeme posilniť rady pracovníkov a misionárov organizácie v prípade, že chceme slúžiť bez už tak nadmieru veľkého tlaku nákladu práce, ktorú nesieme.

V novom období by sme chceli pre projekty KECY, EXIT a FUSION prijať piatich nových misionárov zo zahraničia. Ich súčasný počet je 7. Dobrá správa je, že počet pracovníkov zo SR sa na konci roku 2013 zvýšil na 13.

V súčasnosti sme v polovici obdobia nášho zámeru, ktorý sme nazvali Hľadaj 99 (viď výročná správa z roku 2012), pokračujeme v zámere evanjelizácie, „hľadania“ stratených ľudí. Hľadáme, ako čo najjednoduchšie napĺňať túto Jeho víziu.

V oblasti projektov TCK vidíme potrebu nájsť pre miestne zbory taký nástroj služby, ktorý by bol vhodný aj pre menšie zbory, resp. mládežnícke skupiny. V súčasnosti sú silnými nástrojmi pre evanjelizáciu najmä Anglické konverzačné tábory a projekt FUSION. V roku 2014 sa pokúsime prostredníctvom zboru v Bardejove zorganizovať prvý športový evanjelizačný tábor, ktorý veríme zaujme najmä chlapcov. Všetky projekty sú však dosť náročné na tímovú spoluprácu aj samotnú organizáciu.

V tomto roku sme spustili novú dvojjazyčnú internetovú stránku našej organizácie, a pracujeme na novej databáze s prihlasovacím systémom pre KPM.

Počas uplynulých 20 rokov našej existencie sme postupne posúvali dôraz služby z tímovej práce, na učeníctvo a v súčasnosti zámer je na evanjelizácií. Z pohľadu dlhodobého ovocia mládežníckej služby, vidíme, že by bolo potrebné, aby v mládežníckej službe nedochádzalo k tak častým obmenám v jej vedení. Ideálne by tiež bolo, keby každá mládežnícka práca bola vhodne spojená so zvyškom zboru a mala po ruke vekom dospelých a najmä duchovne zrelých vedúcich.

Veľkou výzvou zostáva financovanie pracovníkov zo Slovenska, stabilita ich finančnej podpory s pribúdajúcimi rokmi, ako aj filozofia získavania finančných zdrojov pre nových pracovníkov organizácie. Z projektov je asi najzložitejšie získavať podporu pre Školu pre pracovníkov s mládežou, ktorá súvisí s výukou a zámerným mentoringom. V oblasti materiálnych potrieb budeme musieť riešiť otázku rekonštrukcie terasy a kúpy novšieho automobilu pre 9 osôb.

Budeme veľmi vďační za to, ak na ceste služby TC Kompas, ktorá je pred nami aj v roku 2014 budete s nami. Potrebujeme Vašu spoluprácu, partnerstvo i vhľad. Pridáte sa?