Stratégia

Naše projekty realizujeme vzájomnou spoluprácou medzi Tréningovým centrom Kompas a jednotlivými cirkevnými zbormi, či inými organizáciami pracujúcimi s mládežou, školami, miestnou samosprávou, atď.

Našou túžbou je životom inšpirovať a trénovať mládežníckych vedúcich a pomáhať im pri výchove ďalšej generácie nasledovníkov Krista v cirkvi.

Ako vznikne impulz pre zmenu?
Tvorca univerzu založil svoju cirkev a veríme, že On sám, koná i na Slovensku. Z knihy Skutkov sa dozvedáme, že Jeho cirkev rastie cez jeho verných učeníkov, ktorí boli sami zmenení a preto idú a zvestujú Jeho posolstvo iným.

V evanjeliách čítame o procese dospievania učeníkov. Čítame Jeho výzvy učeníkom od začiatku, kedy boli ešte neveriaci, až do bodu ich duchovnej dospelosti a plodnosti. Proces učeníctva môže byť zhrnutý do piatich základných výziev:

„Poď a vidz!“ - POZVANIE,
„Vyznaj a ver!“ - EVANJELIZÁCIA,
„Nasleduj ma!“ - BUDOVANIE,
„Urobím z teba rybára ľudí!“ - VYSTROJOVANIE a
„Posielam ťa!“ - VYSLANIE.

Naším cieľom je pomáhať, inšpirovať a prechádzať s mladými ľuďmi týmto procesom rastu učeníkov. Dávať im výzvy, aby urobili ďalší krok od nevery až k duchovnej dospelosti. Naša stratéga je založená na životnom príklade a službe Krista a Jeho učeníkov.

Kristov inkarnačný príklad „stal sa telom a žil medzi ľuďmi…“ je pre nás veľkou inšpiráciou.