Riadiaci výbor

Riadiaci výbor (X-tím) je výkonným tímom organizácie. Je tiež pomocným a poradným tímom riaditeľa TCKompas pri vedení organizácie a vykonávaní úloh spojených s jej činnosťou.

X-tím pozostáva z týchto členov:

Peter Hrubo - riaditeľ TCK
Peter Michalčík - riaditeľ projektu EXIT 316
Mária Kožlejová - riaditeľ KPM
Ján Šimočko - riaditeľ projektu KECY SK
Zachary Shepperson - riaditeľ projektu ADVANCE
Drahoslav Poloha - riaditeľ projektu FUSION SK