Partnerstvá

Tréningové Centrum Kompas aktívne spolupracuje s mládežníckymi organizáciami združenými pod denomináciami: BJB – Bratská Jednota Baptistov, CB - Cirkev Bratská, AC - Apoštolská cirkev a SEM – Spoločenstvo Evanjelickej mládeže.  Zástupcovia, resp. vedúci mládežníckej služby sú zároveň členmi Správnej rady TCK OZ.

TCK OZ úzko spolupracuje s národnými organizáciami, pracujúcimi s mládežou, ktoré sú zmluvne združené pod názvom Josiah Venture v 11 krajinách východnej a strednej Európy: KAM Česká Republika, FALA – Poľsko, Mreža – Srbsko, BIG – Rumunsko, JV Chorvátsko, JV Slovinsko, JV Ukrajina, JV Maďarsko, JV Estónsko, JV Lotyšsko a JV Albánsko.

TCK ďalej spolupracuje s misijnými organizáciami zo Slovenska ako sú: Únia detí a mládeže, Ježiš pre každého, Stopy OZ, Mládež pre Krista OZ, VBH OZ, Viva network, K2, Relevant n.o., Hlas pre Krista a Atléti pre Krista OZ.

TCK OZ je právoplatným členom Mládežníckej komisie pri Ekumenickej Rade Cirkví na Slovensku (ERC).