História

Tréningové centrum Kompas (TCK) bolo založené v roku 1993, kedy vedúci pracovníci s mládežou z ECAV (SEM), CB, AC a BJB spolu iniciovali vznik siete vedúcich mládežníckej práce a organizácií, ktorú príznačne nazvali nadácia „Sieť“.

Od začiatku malo TCK jasnú víziu pomáhať novej generácii Kristových nasledovníkov, ktorá sa objavila po páde komunizmu. Odvtedy SIEŤ organizovala celoslovenské konferencie, hudobné festivaly a rôzne iné programy pre podpory mládežníckej služby.

V roku 1999 rozšírila SIEŤ svoju víziu zakúpením budovy v Žiline, ktorú nazvali Kompas. Postupne sa Kompas stal tréningovým centrom, ktorého cieľom je povzbudzovať mládežnícke služby v cirkevných zboroch. Taktiež bola otvorená miestna mládežnícka kaviareň, ktorej úlohou bolo slúžiť ako model pre možnosť misie.

Od roku 1999 do 2005 SIEŤ OZ rozšírila svoje tréningové pôsobenie na ďalšie aktivity, ako napríklad tábory alebo pracovné projekty. V roku 2005 sa správna rada SIEŤ-e rozhodla, že nebude ďalej pokračovať v lokálnom projekte mládežníckej kaviarne Kompas Café a bude sa venovať celoslovenskej službe. SIEŤ OZ sa premenovala na Tréningové centrum KOMPAS OZ, ktorého víziou je pomáhať, trénovať a inšpirovať mládežníckych vedúcich v rámci celej krajiny.

Po roku 2006, náš TCK tím rozšíril svoje pôsobenie v rámci Slovenska: otvoril ďalšie dve nové kancelárie: jednu v Prešove a druhú v Banskej Bystrici; oslovil mnoho mládežníckych vedúcich a ich tímov prostredníctvom rôznych tréningových programov a akcií, ktoré ponúka.