Bratislava

Iným menom Prešporok je slovenskou perlou na Dunaji. Je to najľudnatejšie a rozlohou najväčie mesto, a možno práve preto aj hlavné mesto Slovenska. V polmiliónovom dave nájdete aj troch zamestnancov TCKompas, Amy a Marka Chaseových a Darinu Malú. V súčasnosti nemáme vlastnú kanceláriu, preto sme vďační za možnosť využívania prenajatých priestorov, ktoré využíva cirkevný zbor BJB Viera. A samozrejme aj naše domácnosti sú otvorené pre ľudí, s ktorými pracujeme - mládež, Fusion, skupinky.