Bardejov

Mesto Bardejov má viac ako 760 ročnú históriu, s pamiatkami zapísanými do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Prvá písomná zmienka o meste Bardejov pochádza z roku 1241. V roku 1950 bolo mesto vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Toto je mesto, v ktorom radi služia Rumboldovci.