Banská Bystrica

Banská Bystrica ležiaca vo Zvolenskej kotline, v údolí rieky Hron, je vstupnou bránou do pohorí Nízke Tatry a hovorí sa o nej, že je najkrajšia perla na rieke Hron. Polohou patrí medzi prírodne najkrajšie situované mestá na Slovensku, a preto stále platí: “Za živa v Bystrici – po smrti v nebi”.

Zo 78 tisíc obyvateľov tu máme 3 zamestancov TCKompas, Josh Howard, Zuzanu a Drahoslava Polohových. Nájdete ich v TCK kancelárii v areáli ZŠ Narnie na Okružnej 2 ktorej zakladateľom a tiež jej vlastníkom je Cirkev Bratská. Pri kancelárii používame aj jednu z tried v ktorej prebiehajú týždenné aktivity služby FUSION. Jej umiestnenie v širšom centre mesta a zároveň na sídlisku Fončorda jej otvára mnoho prirodzených kontaktov s teenagermi ktorý nás často navštevujú.