Pre uchádzačov

Do Školy pre pracovníkov s mládežou sa môžeš prihlásiť, ak:
- si pracovník s mládežou alebo dorastom,
- máš viac ako 18 rokov,
- chceš rásť vo svojom vzťahu s Bohom a v zručnostiach vedúceho.

Ako sa môžeš prihlásiť?
V prílohe nájdeš:
Záväzná prihláška pre účasť v programe ŠPM 2018/2019
Všeobecné očakávania od študentov ŠPM 2018/2019

Prihlášku je potrebné vyplniť a poslať na adresu TCK do konca júna.
V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na spm@tckompas.sk

PREDMETY
História izraelského národa
Štúdium Biblie
Žiť ako On
Budovanie charakteru
Praktické zručnosti
Chodenie s Bohom
Systematická teológia - Bibliológia, Paterológia, Kristológia, Pneumatológia, Soteriológia, Ekleziológia, Eschatológia

ROZVRH
ŠPM 1. stretnutie 14. - 16. september 2018
ŠPM 2. stretnutie 18. - 21. október 2018 (Pracovná cesta)
ŠPM 3. stretnutie 30.november - 2. december 2018
ŠPM 4. stretnutie 18. - 20. január 2019
Tréningový víkend tímov 8. - 10. február 2019
ŠPM 6. stretnutie 8. - 10. marec 2019
Konferencia pre pracovníkov s mládežou 28. - 31. marec 2019
ŠPM 7. stretnutie 10. - 12. máj 2019
Slávnostné ukončenie ŠPM 6. - 9. jún 2019


„Pán Boh ma prostredníctvom ŠPM veľa naučil. Zo všetkého najviac mi ukazoval, že pracovať s mladými vôbec nemusí byť „žmýkačka“, pokiaľ neustále hľadíme na Neho. Keď Ho nestrácame z dohľadu, zistíme, že tá služba vlastne ani trochu nie je o nás alebo o našich schopnostiach, ale o Tom, ktorý nás do nej povolal.“
Zuzka, ECAV Petržalka (študentka 2015/2016)

„ŠPM mi pomohlo porozumieť stratégii Kristovej služby a podporilo ma začať novú službu v našom zbore. ŠPM pre mňa bolo a je veľmi kvalitnou investíciou.“
Timotej, CB Stará Turá (študent 2015/2016)

„Bol to pre mňa vzácny rok v mnohých oblastiach, ale asi najväčší dopad na mňa mali vzťahy s mojimi spolužiakmi a mentormi, navzájom sme si mohli byť povzbudením a inšpiráciou v službe v našich zboroch.“
Simona, KZ Trenčín (študentka 2015/2016)

Galéria

Doku