ŠPM 2017/18

Dátumy

ŠPM 1. stretnutie 6. - 8. októbra 2017

ŠPM 2. stretnutie 10. - 12. novembra 2017 (Pracovná cesta v zahraničí)

ŠPM 3. stretnutie 8. - 10. decembra 2017

ŠPM 4. stretnutie 19. - 21. januára 2018

Tréningový víkend tímov 16. - 18. februára 2018

ŠPM 6. stretnutie 16. - 18. marca 2018

Konferencia pre pracovníkov s mládežou 19. - 22. apríla 2018

ŠPM 7. stretnutie 11. - 13. mája 2018

Slávnostné ukončenie ŠPM 7. - 10. júna 2018

Predmety

Systematická teológia
Štúdium Biblie
Stratégia Kristovej služby
Chodenie s Bohom
Budovanie charakteru
Zručnosti v službe
História Izraelského národa