Absolventi

Začiatky Školy pre pracovníkov siahajú do roku 2002. Odvtedy samozrejme prešla mnohými zmenami, no zámer ostal rovnaký - trénovať, inšpirovať a pomáhať mládežníckym vedúcim. Od roku 2002 až po rok 2018 prešlo ŠPM 179 študentov. Je pre nás veľkým privilégiom byť súčasťou toľkých príbehov.

Ročník 2016/2017

Mark Jozef Abrman
Marek je študentom biblickej školy Tyndale Bible Institute and Seminary, ktorú študuje online z Trenčína. Je súčasťou Kresťanského zboru v Trenčíne, kde slúži v tíme vedúcich KECY a v tíme vedúcich dorastu. Zapája sa tiež do organizovania akcií pre mládež a dorast v rámci niekoľkých kresťanských zborov. Najväčšiu radosť ale má, keď vie niekomu pomôcť alebo poradiť v osobnom rozhovore.

Barbora Benešová
Barborka je už štvrtý rok študentkou slovenského jazyka a literatúry na Prešovskej univerzite. Po mnohých rokoch v dorastovej službe ju Pán Boh v lete povolal do služby na KECY tábore a od tohto školského roka aj do mládežníckeho tímu v ECAV Košice – Staré mesto, kde pomáha mladým ľuďom hľadať a nasledovať Pána Ježiša.

Soňa Čásárová
Sonka študuje v 2. ročníku marketingovej komunikácie na Univerzite Komenského v Bratislave, kde aj strávila 75 % svojho života za posledných 5 rokov. Za ten čas sa v Bratislave sformovali skupinky vysokoškolských a pracujúcich prisťahovalcov z jej domáceho mesta a tento rok vedie jednu z nich. V Leviciach, v zbore Cirkvi Bratskej, slúži ako hlavná vedúca tábora KECY pre stredoškolákov. Najradšej trávi čas s ľuďmi na káve, ideálne len medzi štyrmi očami, vtedy sa dá najlepšie vyhnúť small talku.

Gavin Chase
Gavin je študentom 2. ročníka na Bilingválnom gymnáziu C.S. Lewisa v Bratislave. Gavin pochádza z Ameriky, ale je tu na Slovensku s rodinou už skoro päť rokov. Slúži v zbore BJB Viera, kde je jedným z vedúcich Fusion tímu. Tiež hrá na chválach na nedeľných bohoslužbách aj na mládeži. Pre Gavina bude tento rok na ŠPM výzvou, keďže skoro všetko sa vyučuje po slovensky, ale teší sa na všetko, čo bude Boh konať.

Tabita Sara Elijaš
Tabita je študentkou tretieho ročníka muzikológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Pôvodne pochádza zo Srbska. Už tretí rok sa venuje celoročnej službe Fusion v zbore BJB Viera. Taktiež sa venuje evanjelizačným letným táborom v Srbsku. Práca s mladými je pre ňu veľmi dôležitá a vidí v nej veľké požehnanie a naplnenie. Verí, že štúdium na ŠPM jej pomôže nielen v osobnom raste s Bohom, ale aj pre zlepšenie práce s mladými. Taktiež by rada s inými zdieľala to, čo sa tu naučí.

Samuel Foľta
Samuel je v treťom ročníku medicíny na Lekárskej fakulte v Hradci Králové. Slúži v domácom evanjelickom cirkevnom zbore v Bardejove, kde sa zúčastňuje príprav a organizácie dorastových a detských táborov. Rád by sa na ŠPM naučil nové zručnosti a tiež získal nové inšpirácie pre lepšiu prácu s mladými v zbore.

Danica Havrillová
Danka je štvrtáčkou na vysokej škole v Prešove, kde študuje anglický jazyk a dejepis. Prešovský ECAV zbor je miestom, kde odmalička vyrastala a kde posledné roky aj slúži. Je členom mládežnícko-dorastového tímu, pomáha so službou pre dievčatá (Heart to Heart) a je aj súčasťou každoročných príprav letných dorastových táborov. Pomaly uzatvára etapu učeníkovania svojich dievčat zo skupinky, ktoré odišli na vysoké školy a hľadá nové miesto či ľudí, pre ktorých ju Pán Ježiš chce zlomiť. V lete sa vydala za muža jej snov, odvtedy žije a aj spoznáva nový rozmer služby spoločne iným a aj sebe navzájom.

Debora Anna Javorová
Debora študuje prvý ročník na Pedagogickej fakulte v Trnave. Je zapojená do služby Fusion v Rači. Rada trávi čas s mladými ľuďmi. Tento rok začali robiť dievčenskú skupinku a veria, že bude slúžiť na rast mladých dievčat. Zapája sa do príprav letných táborov, víkendoviek a mládežníckych akcií.

Natália Klementová
Natália pochádza z Liptovského Hrádku, ale momentálne býva a pracuje v Bratislave. Slúži na staršom doraste KONDOR v zbore ECAV Staré mesto, kde zároveň vedie aj dievčenskú skupinku.

LinkeschMarek Linkesch
Marek je z Košíc, jeho domovským zborom je ECAV Košice – Staré mesto. Od roku 2007 je zapojený v košickej KECY službe, kde je od roku 2012 hlavným vedúcim. Taktiež robil v zbore techniku, pomáhal s mládežou, pracoval s deťmi z krízových centier a viedol skupinky. Posledných 5 rokov pripravuje videá a pomáha s produkciou na KPM. Momentálne je v procese zmeny – rozhodol sa opustiť svoje civilné zamestnanie a od nového roku bude pracovať na plný úväzok pre Josiah Venture v Česku ako súčasť C–teamu (ako Video Production Artist).

Monika Macejová
Monika študuje matematiku na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. Slúži vo svojom domácom zbore ECAV v Prešove. Je členkou spoločného dorastovo-mládežníckeho tímu a vedie skupinku šiestich dievčat. Je tiež zapojená v príprave dievčenských večerov Heart to Heart a počas leta sa podieľa na príprave evanjelizačného tábora KECY. Na ŠPM sa chce inšpirovať a nápady využiť v službe pre Pána Ježiša.

Kristína Matúšková
Kristína študuje marketingovú komunikáciu v Bratislave a je rada, že do jej štúdia nespadá ekonómia, ale kreatíva. To, že sa musí umenšovať a Kristus musí rásť, zisťuje aj na KECY campoch, KPM extra pre dievčatá, starších dorastoch ECAV Legionárska a skupinkách, ktoré vedie. Fascinujú ju ľudia a chodenie na čas.

Zuzana Minarechová
Zuzka je študentkou gymnázia v Trenčíne, no žije v Novom Meste nad Váhom, kde je súčasťou evanjelického zboru. Patrí do mládežníckeho tímu, vedie dievčatá na skupinke a jej srdcovou záležitosťou je dorast, presnejšie víkendovky pre konfirmandov. Pokladá to za skvelú šancu priblížiť život s Kristom mladým ľuďom. Je to pre ňu vzácna služba, pretože práve v ich veku sa po prvýkrát skutočne stretla s Bohom. Verí, že počas ŠPM načerpá mnoho aj pre osobný rast, aby mohla slúžiť ešte efektívnejšie, no najmä sa naučí veľa zaujímavých vecí, ktoré následne uplatní v službe.

Adam Rajčan
Adam je študentom na Strojníckej fakulte na Žilinskej univerzite. Slúži v ECAV v Žiline, kde sa venuje najmä mladým. Vedie vysokoškolskú mládež, pomáha pri besiedkach a rád trávi čas aj s dorastencami či mladšími mládežníkmi. Cez leto organizuje tábor KECY, ako aj dorastový alebo detský tábor a množstvo iných akcií. Popri tom je aktívny fotograf a má veľmi rád svoje štúdium, futbal a hru na gitaru.

Benjamín Šramo
Benjamín študuje na bilingválnom gymnáziu v Liptovskom Mikuláši. Pochádza zo zboru BJB v Ružomberku, kde aj slúži. Je súčasťou mládežníckeho prípravného tímu a jeho srdcovkou je hudba, hra na husliach. Benjamín je jedným z vedúcich KECY v Ružomberku, ktoré tam budú už druhý rok. Prihlásil sa na ŠPM, pretože túži akýmkoľvek spôsobom osláviť Boha a budovať Jeho kráľovstvo.

 


Ročník 2015/2016

Radomila Bučková
Radka študuje na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Je členkou mládežníckeho tímu ECAV Košice Staré mesto, kde slúži aj ako správca klubu Crossroad na mládežnícke aktivity. Ako absolventka Evanjelického gymnázia Jána Amosa Komenského a aj naďalej sa venuje prípravám nocí v škole, víkendoviek a letných táborov pre budúcich študentov gymnázia. Jej hlavnou misiou je vytváranie hlbokých a úprimných priateľstiev s ľuďmi, výtvaranie domáckej atmosféry a skrze osobný kontakt ich povzbudovať a viesť na ceste za Pánom Ježišom Kristom.

Alžbeta Červeňanská
Alžbeta študuje v Bratislave učiteľstvo anglického a španielskeho jazyka. Víkendy trávi doma so svojou rodinou, priateľmi a v miestnom zbore (Kresťanský zbor Nové Mesto nad Váhom), kde je zapojená do práce s mládežou. Spolu s ostatnými členmi tímu sa venuje mladým ľuďom, ktorí hľadajú alebo už nasledujú Pána Boha, pomáha s mládežami, letnými tábormi a mládežníckymi víkendovkami. Vo svojej budúcej profesii vidí možnosť dlhodobého kontaktu a intenzívnej práce s mladými ľuďmi v bežnom, každodennom prostredí. Na ŠPM by chcela načerpať nápady, rady a skúsenosti, ako viesť a nechať sa viesť.

Samuel Červeňanský
Samuel je študentom gymnázia, 4.ročníka, takže je maturantom. Je súčasťou Kresťanského Zboru v Novom Meste nad Váhom, kde je v tíme vedúcich mládeže a tiež je členom chválovej kapely. Voľný čas trávi hraním futbalu za OŠK Podolie, rozvíjaním hudobného talentu alebo je jednoducho s kamarátmi.

Martina Červočová
Martina študuje druhý ročník učiteľstva anglického jazyka a náboženskej výchovy na Žilinskej univerzite v Žiline. Slúži v ECAV zbore vo Veľkom Krtíši, kde je zapojená do vedenia dorastu, mladšej mládeže a besiedky. Taktiež slúži na letných táboroch. Okrem toho je členkou tímu, ktorý vedie vysokoškolskú mládež v Žiline. Práca s deťmi a mladými ju veľmi napĺňa.

Timotej Hollý
Timo je študentom druhého ročníka na vysokej škole manažmentu v Trenčíne. Slúži v zbore Cirkvi bratskej v Starej Turej, kde je súčasťou tímu vedúcich mládeže. Tiež vedie skupinku chlapcov vo veku 15-20 rokov. Slúži spevom v spevokole v miestnom zbore a vníma, že ho Boh buduje aj prostredníctvom ŠPM a povoláva do službu s mladými.

Erika Chrappová
Erika študuje knižnično-informačnú vedu na UK v Bratislave. Zapája sa do služby v zbore CB Svätý Jur, kde koordinuje dorasty. Zároveň je zapojená aj do služby v Mozaike tiež vo Svätom Jure. Rada by zo ŠPM vyťažila čo najviac, aby mohla porásť a to, čo sa naučila posielala ďalej a aplikovala do svojej služby.

Karin Ildžová
Karin je študentkou Ekonomickej univerzity v Košiciach. Slúži v domácom evanjelickom zbore v Bardejove, kde je členkou mládežníckeho tímu. Jej srdcovkou v službe sú Raňajky (so ženami). Je to miesto, kde sa stretávajú ženy, kresťanky, túžiace ísť hlbšie vo vzťahu s Bohom a budovať sa ako spoločenstvo navzájom.

Barbora Kolárová
Barborka je súčasťou zboru Apoštolskej cirkvi v Rožňave, kde slúži v tíme vedúcich dorastu a mládeže. V rámci tohto sa každoročne venuje príprave letných táborov KECY v Rožňave. Vedie zborovú skupinku Rožňavčanov študujúcich v Košiciach, keďže tu sama už šiesty rok študuje všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte UPJŠ. Má rada filmy, dobrú kávu a knihy. Rada číta a píše o živote, Bohu, o radostiach aj sklamaniach, čo využíva v prispievaní na blog pre ženy www.napokonkrasne.sk.

Ivana Kožlejová
Ivka je vysokoškoláčka študujúca ekonómiu v Košiciach, ktorá slúži v evanjelickom zbore v Prešove. Je členkou tímu mládeže. Taktiež sa zapája v dievčenskej službe Heart to Heart a pripravuje KECY kempy v Prešove.

Tomáš Marton
Tomáš momentálne študuje na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach, odbor Financie, Bankovníctvo a Investovanie. Momentálne je v treťom, bakalárskom ročníku. V evanjelickom cirkevnom zbore v Bystrom pracuje s dorastom, ktorý vyučuje, a taktiež aj s mládežou.

Timotej Pap
Timotej je študentom tretieho ročníka evanjelikálnej teológie na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Zároveň je vedúcim mládeže v domácom zbore BJB v Jelšave a je tiež dobrovoľníkom v nízkoprahovom centre pre deti a mládež v Jelšave.

Nikol Pašková
Nikol začala od minulého roka pracovať ako záhradná architektka v Trenčíne. Slúži vo svojom domovskom zbore BJB Bratislava - Viera, kde pracuje s mládežou v Teen-Z-One a jej túžbou je vidieť srdcia mladých horiace pre Pána a pre stratených.

Zuzka Pekařová
Zuzka je momentálne štvrtáčkou na Evanjelickom lýceu v Bratislave.  Je zapojená do služby mládeže vo svojom domácom zbore, ECAV Petržalka. Najmä je však zodpovedná za službu dorastu - alebo skôr vedenie mladších ku službe dorastu - a robí jej radosť stáť pri tom, ako si Pán Ježiš zo svojich nasledovníkov robí rybárov ľudí.

Simona Sabová
Simona študuje marketing a masmédiá na UCM v Trnave. Slúži v Kresťanskom Zbore v Trenčíne, kde jej Boh položil na srdce službu mladým a dievčatám. Miluje príbehy, letnú nočnú oblohu a chvíle, kedy sa z cudzinca stáva blízky človek.

Slavomír Socha
So svojou manželkou Julkou a malým synčekom Timotejom býva v Hanušovciach nad Topľou, kde aj slúži v ECAV zbore ako vedúci mládeže a člen chválovej kapely, HMLA. Vyštudoval vysokú školu stavebnú v Košiciach a momentálne pracuje ako stavebný projektant. Rád športuje a počúva hudbu.

Matej Synak
Matej je členom ECAV zboru Bratislava Legionárska. V rámci neho je v prípravke mládeže Offline, ktorá sa snaží oslovovať študentov vysokých škôl. Okrem tejto služby ešte pomáha s prípravou tábora KECY. Ináč je druhák na vysokej škole múzických umení, kde študuje na Divadelnej fakulte réžiu a dramaturgiu.

Sára Šimková
Sára študuje na strednej škole v Bratislave už tri roky. Ako zahraničný študent bola rok v Spojených štátoch na evanjelickej škole. Slúži vo svojom domácom zbore v Prievidzi a pomáha s mládežou v Bratislave.

Juraj Šimočko
Juraj má 21 rokov a pochádza z dedinky Bzenov pri Prešove. V prešovskom ECAV zbore pracuje s dorastom a slúži pri uctievaní. S kapelou EVS Band dali klasickým spevníkovým piesňam nový šat, čím sa snažia spojiť staršiu a mladšiu generáciu v zboroch. Juraj študuje na Technickej univerzite v Prešove odbor počítačová podpora výrobných technológií. Popri tom všetkom sa pripravuje na úlohu manžela, do ktorej sa postaví v lete 2016.

Anna Valkučáková
Anna chodí na vysokú školu, kde študuje scénaristiku. Jej vlastný príbeh sa momentálne odohráva hlavne v Bratislave, kde slúži Vysokoškolskej mládeži v zbore ECAV v Starom Meste. Rada pomáha s KECY campom, predtým v Prešove, teraz už v Bratislave (hlavne v lete) a učí sa spolu so svojou dievčenskou skupinkou (celý rok).

 


Ročník 2013/2014

Andrea Gajdošová
Andrea študuje prvý ročník Vysokoškolského štúdia na Prešovskej Univerzite. Keďže sa chce stať učiteľkou v materskej škôlke, študuje predškolskú pedagogiku. Slúži v Evanjelickom zbore v Obišovciach, kde sa stará o službu mládeži. Taktiež pomáha pri práci s besiedkou v Prešove, keďže pre deti má veľké zapálenie.

Miroslav Hrivnak
Miroslav pracuje v MZ YMCA Revúca a má na starosti nízkoprahové centrum pre rómske deti a mladých v Jelšave. Do júna 2013 slúžil v miestnom zbore BJB Revúcka Lehota ako vedúci mládeže a v súčasnosti sa naplno venuje službe medzi Rómami.

Michaela Hrubová
Miška je zapojená v zbore Cirkvi Bratskej v Žiline, kde sa stará o službu dorastu. Taktiež je súčasťou tímu, ktorý zodpovedá za anglické tábory, ktoré každoročne usporadúva pre stredoškolákov z mesta Žilina.

Zuzana Jenčová
Zuzka je študentkou na Prešovskej univerzite, kde študuje prvý rok v odbore angličtina - nemčina učiteľstvo. Slúži v baptistickom zbore v Košiciach, kde je aj členkou mládežníckeho tímu, ktorý má na starosti vedenie a organizáciu mládeží.

Hanka Kocúrová
Študuje na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici na Pedagogickej fakulte v obore učiteľstvo psychológie a etickej výchovy, momentálne v prvom ročníku. Slúži v Evanjelickom zbore vo Veľkom Krtíši, kde je vedúcou dorastu a veľmi ju to baví. Má rada ľudí a rada s nimi pracuje.

Marek Kožlej
Marek pracuje v Giraltovciach ako člen tímu vozidla záchrannej služby. Má veľmi oddané srdce pre mladých ľudí ako v Kukovej, kde sa stará o službu pre dorast, tak aj v Prešove, kde pomáha viesť skupinku chlapcov v ich duchovnom raste.

Katarína Leláková
Katka žije v Prešove a študuje v Košiciach. Má zapálené srdce pre službu mladším dievčatám v prešovskom Evanjelickom zbore, kde sa venuje aj pravidelnej službe stredoškolákom na stretnutiach Stredoškolskej mládeže.

Zuzana Lengyelová
Zuzka už druhý rok študuje odbor Predškolská a elementárna pedagogika na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity. Plní si tak svoj sen o tom, že raz bude učiteľkou v MŠ. Býva a slúži v Košiciach (BJB). V zbore je zapojená do služby s mládežou a do práce v detskej besiedke. Taktiež slúži na letných táboroch, akciách, či KDZ vedených organizáciou Detská Misia.

Miriam Linkeschová
Miriam, ktorá študuje britské a americké štúdiá na UPJŠ v Košiciach, slúži mládeži v Evanjelickom zbore v Košiciach a svoje výnimočné schopnosti taktiež využíva aj pri projekte Impulz, cez ktorý sa snaží sprostredkovať Božie slovo všetkým, ktorí trávia čas na internete.

Lenka Liptáková
Lenka je v prvom ročníku na Prešovskej univerzite, kde študuje učiteľstvo anglického jazyka a estetiky. Je zapojená vo svojom domácom Evanjelickom cirkevnom zbore v Kežmarku, kde slúži v rámci práce s mládežou.

Marianka Olejárová
Marianka momentálne študuje v Bratislave, v súčasnosti je druháčka. V Bratislave pomáha so službou dorastu v Evanjelickom zbore v Starom Meste. Každé leto pomáha s letnými Kecy tábormi v Prešove, kde sa predtým niekoľko rokov venovala službe mládeži.

Michal Pončák
Michal študuje chémiu v Košiciach na UPJŠ a slúži v Evanjelickom cirkevnom zbore v Prešove, kde sa stará o službu dorastu vo veku od 13 do 16 rokov. Taktiež v lete pomáha na evanjelizačných táboroch Kecy v cirkevnom zbore ECAV v Prešove.

Ján Prištiak
Ján študuje na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre prvý ročník manažmentu živočíšnej výroby. Je členom tímu vedúcich MDK ( Mladší dorastenecký klub ), ktorý je pre deti od 12 do 15 rokov. Slúži v zbore Cirkvi Bratskej v Leviciach.

Kika Uhrínová
Kika študuje druhý ročník na UCM v Trnave - Sociálne služby a poradenstvo vo verejnej správe. Slúži v zbore Bratskej jednoty baptistov - Viera v mládežníckom tíme tínedžerom v skupine Teenzone v Bratislave.

Pavol Valovič
Už štvrtý rok študuje informatiku na Masarykovej univerzite. Slúži s dorastom a konfirmandmi, ale keďže v poslednom období táto služba upadá, tak Pavol aj vďaka ŠPM hľadá nové nakopnutie a motiváciu. Rád by viedol a bol inšpiráciou a príkladom pre chlapcov v dorasteneckom veku.

 


Ročník 2011/2012
Ballová Zuzana
Berekszászi Dalibor
Brenkusová Ladislava
Géciová Marika
Hasičová Slavomíra
Kajňak Ondrej
Marcinčák Marek
Melicherčíková Marta
Meliško Michal
Motýľ Dávid
Rozkochová Lenka
Schader Jakub
Schader Dávid
Vahalcová Martina


Ročník 2009/2010
Babiak Tomáš
Beláková Eva
Cifraničová Lenka
Darula Miroslav
Diežka Miloš
Hadbavná Andrea
Hrivňák Stanislav
Jaroštiak Jay
Kovár Michal
Kunst Kamil
Malá Darina
Markoová Zuzana
Melicherčíková Katarína
Porebská Daniela
Richvalský Marián
Skonc Daniel
Skoncová Ivana
Straková Veronika
Ulbriková Ľudmila
Štrbková Romana
Šándorová Patrícia