O ŠPM

Tralalaalala Ako tréningové centrum už vyše 20 rokov vytvárame projekty a programy, ktoré majú jeden jasný cieľ - vychovať ďalšiu generáciu nasledovníkov Krista v cirkvi.

Škola pre pracovníkov s mládežou poskytuje neformálne vzdelanie na obdobie jedného školského roka, kde študent počas svojho štúdia absolvuje 7 predmetov - Budovanie charakteru, Systematickú teológiu, Históriu izraelského národa, Štúdium Biblie, Žiť ako On, Praktické zručnosti v mládežníckej službe a Chodenie s Bohom. Počas celého štúdia má tiež každý študent svojho mentora (jeden z členov TCK), ktorý ho povzbudzuje a usmerňuje v jeho službe na ešte intenzívnejšej úrovni. Okrem toho každý študent absolvuje 3 víkendy, ktoré sú tak trošku špeciálnejšie - novembrová misijno-pracovná cesta v zahraničí, tréningový víkend s jeho tímom vo februári a marcové dobrovoľníctvo na Konferencií pre pracovníkov s mládežou.

Tento rok je v ŠPM 13 študentov. Veríme, že po jej absolvovaní si Pán Boh týchto ľudí bude používať v budovaní Jeho cirkvi na Slovensku ešte vo väčšej miere, než tomu bolo doteraz.

„ŠPM považujem za rokmi odskúšaný a overený nástroj, ako pomôcť aktívnym mladým ľuďom prehĺbiť v prvom rade svoj osobný duchovný život a potom aj vedomosti a zručnosti potrebné na službu v Cirkvi. Bonusom je možnosť zapojiť sa do ďalších aktivít TCK, prizvať aj svoje spoločenstvo mládeže a prispieť tak k dlhodobému napredovaniu celého cirkevného zboru. Vrelo odporúčam!“
Benjamín Uhrín, vedúci práce s mládežou v Bratskej jednote baptistov

HISTÓRIA
ŠTATISTIKY

MENTORI A LEKTORI
V roku 2017/2018 sú mentormi a lektormi:
Denisa Harčarová
Michal Pončák
Miriam Šimočková
Zac Shepperson
Daniel Skonc
Danka Havrillová
Mark Abrman
Darina Malá
Eva Kohútová
Timotej Hollý
Simona Sabová
Barbora Benešová

Na jednotlivé hodiny Systematickej teológie pozývame hostí - teológov a kazateľov z rôznych denominácií. Sme im veľmi vďační za ich ochotu a čas, ktorí venujú vyučovaniu našich študnetov.