O ŠPM

Škola pre pracovníkov s mládežou (ŠPM) má za sebou niekoľkoročnú históriu. Doposiaľ sa jej zúčastnilo 121 pracovníkov s mládežou zo 48 zborov a šiestich protestantských denominácií na Slovensku.

Naším zámerom je počas školského roka poskytnúť študentom neformálne vzdelávanie v oblastiach ako Systematická teológia, Stratégia Kristovej služby, Praktické zručnosti v mládežníckej službe,... Okrem „učenia sa v laviciach“ chodíme tiež na Pracovnú cestu do zahraničia, kde navštívime inšpirujúci zbor. Na Tréningový víkend tímov (TVT) majú naši študenti možnosť pozvať celé svoje tímy – vždy je to čas vzájomného sa spoznávania v tíme, povzbudenia a hodnotenia lokálnej služby.

Tento rok je v ŠPM 15 študentov. Veríme, že po jej absolvovaní si Pán Boh týchto ľudí bude používať v budovaní Jeho cirkvi na Slovensku ešte vo väčšej miere, než tomu bolo doteraz.