O ŠPM

Ako tréningové centrum už vyše 20 rokov vytvárame projekty a programy, ktoré majú jeden jasný cieľ - vychovať ďalšiu generáciu nasledovníkov Krista v cirkvi.

Škola pre pracovníkov s mládežou poskytuje neformálne vzdelanie na obdobie jedného školského roka, kde študent počas svojho štúdia absolvuje 7 predmetov - Budovanie charakteru, Systematickú teológiu, Históriu izraelského národa, Štúdium Biblie, Žiť ako On, Praktické zručnosti v mládežníckej službe a Chodenie s Bohom. Počas celého štúdia má tiež každý študent svojho mentora (jeden z členov TCK), ktorý ho povzbudzuje a usmerňuje v jeho službe na ešte intenzívnejšej úrovni. Okrem toho každý študent absolvuje 3 víkendy, ktoré sú tak trošku špeciálnejšie - novembrová misijno-pracovná cesta v zahraničí, tréningový víkend s jeho tímom vo februári a dobrovoľníctvo na Konferencií pre pracovníkov s mládežou.

Tento rok je v ŠPM 13 študentov. Veríme, že po jej absolvovaní si Pán Boh týchto ľudí bude používať v budovaní Jeho cirkvi na Slovensku ešte vo väčšej miere, než tomu bolo doteraz.