Adoptuj študenta ŠPM

„Adopcia“ študenta ŠPM spočíva v prejavení Vášho záujmu o štúdium a službu niektorého zo študentov ŠPM tým, že poukážete finančný dar na jeho/jej štúdium.

Celkové náklady sú cca 700,- Eur na študenta. Študent, prípadne jeho zbor, si z toho hradí 200,- Eur.
Tento školský rok hľadáme aspoň 10 darcov na 1 študenta, ktorí ho podporia ľubovoľnou čiastkou. To znamená, že náklady na jedného študenta, ktoré ešte potrebujeme pokryť predstavujú sumu 500,- Eur.

Podporiť študenta môžete poukázaním finančného daru na účet TCK OZ číslo: 20 0015 0040/8330
IBAN: SK24 8330 0000 0020 0015 0040 s Variabilným symbolom uvedeným vedľa jeho mena. Do poznámky je vhodné uviesť meno darcu. V prípade, že uvediete VS 1500, vedenie ŠPM rozhodne, ktorého študenta Vašou čiastkou podporí.

Zoznam variabilných symbolov študentov:

Adam Baštrnák (VS: 1501)
Jozef Budaj (VS: 1502)
Miriam Čierna (VS: 1503)
Dorota Drábeková (VS: 1504)
Katarína Hegedušová (VS: 1505)
Noema Henželová (VS: 1506)
Šimon Kolesár (VS: 1507)
Anna Kušnírová (VS: 1508)
Peter Benjamín Linkesch (VS: 1509)
Adrián Marušák (VS: 1510)
Dalibor Mattoš (VS: 1511)

Miriam Mattošová (VS: 1512)
Ráchel Orvošová (VS: 1513)
Ľubica Plachtinská (VS: 1514)
Lýdia Plevová (VS: 1515)
Nikoleta Sabolová (VS: 1516)
Tomáš Socha (VS: 1517)
Natália Štofanová (VS: 1518)
Šimon Valovič (VS: 1519)
Štefánia Vravcová (VS: 1520)
Roman Zaťko (VS: 1521)