Prieskum religiozity mládeže

Dotknúť sa sŕdc mladých Čechov a Slovákov.

Tréningové Centrum Kompas (TCK)  spolu s partnerskou organizáciou Kresťanská Akademie Mladých (KAM), Josiah Venture NFPO a Maclellan FF na jar 2011 uskutočnili prieskum religiozity medzi stredoškolskou mládežou v SR a ČR.

Prieskum sa zúčastnilo 8.290 respondentov, priamo v učebniach 179 stredných škôl. Cieľovou skupinou boli stredoškolskí študenti druhých a tretích ročníkov v 10 mestách na Slovensku.

Prieskum bol realizovaný sekulárnou firmou, ktorá sa problematikou realizácie ako aj samotným spracovaním výsledkov prieskumu profesne zaoberá.

Prieskum sa sústreďuje na päť základných potrieb, ich dôležitosť a spôsob ich naplnenia u stredoškolákov. Potreby, na ktoré sme sa zamerali sú:

- Šťastie
- Sloboda
- Prijatie a pocit, že som milovaný
- Sloboda od pocitu viny
- Zmysel života

Doku