Look

4-týždňové biblické štúdium evanjelia pre tých, čo majú otázky

Na LOOK-u je super nielen „cool“ dizajn, ale aj spôsob, akým je tento materiál vypracovaný. Ide o štyri zaujímavé lekcie štúdia Biblie zameraných na Kristove spasiteľné dielo s jasnou výzvou činiť pokánie a nasledovať Ho. Môžeš si ho jednoducho vziať a pozvať k jeho štúdiu kohokoľvek v tvojom okolí.

Nejde o monológ, ale o rozhovor vedený na základe otázok k biblickým textom. LOOK používa jasné ilustrácie a ukázal sa ako veľmi užitočný a na prípravu nenáročný nástroj na zvestovanie evanjelia jednotlivcom.

Stiahni, vytlač a používaj. Odporúčame na základe osobných a dobrých skúseností. 

Viac o jeho používaní sa dozvieš v priložených inštrukciách.

Galéria

Doku