Ankety

Prečo mladí ľudia najčastejšie opúšťajú mládeže?

- Výsledky

Zúčastníš sa referenda o rodine?

- Výsledky

Koľko ľudí si osobne viedol ku Kristu za posledných 5 rokov?

- Výsledky

S čím podľa teba najviac zápasia dnešní tínedžeri?

- Výsledky