Aká je podstata prichádzajúcej generácie na Slovensku?

V roku 2013 sme uskutočnili rozsiahly prieskum medzi mladými ľuďmi vo veku od 14 do 16 rokov a otázka, na ktorú sme sa snažili zistiť odpoveď je Aká je podstata prichádzajúcej generácie na Slovensku.

Pod zaškolením Stevea Pattyho, PhD sme sa naučili klásť signifikantné otázky až k jadru a srdcu mladých. Zistenia nám vo veľkej miere otvorili oči, nielen v našej službe. A veľmi radi sa s nimi chceme podeliť spolu s vami. Prajeme požehnané čítanie.

Doku