Zuzka & Draho Poloha

Draho pracuje v TCKompas od jesene 1999. Pred tým pracoval v KES (Kresťanské evanjelizačné stredisko) v srbsku. Začínal ako grafik a technická podpora. No keďže jeho vášňou bola práca s mládežou a uctievanie hudbou, postupne sa zapájal do všetkých služieb v TCK (čašník v Kompas café, lektor a mentor pre ŠPM, KPM riaditeľ, TVT facilitátor), a v roku 2010 prežil povolanie stať sa riaditeľom misijného nástroja “FUSION”, ktorý napomáha miestnym zborom zaujať a osloviť dnešnú stratenú generáciu teenagerov cez evanjelizačný rok/gospelový spevokol za využitia spevu, hudby, umenia a tancu. Jeho manželka Zuzana sa v roku 2013 pridala do Fusion tímu a takto posilnila tím v Banskej Bystrici jej zručnosťou v oblasti organizácie a učeníctva.

Ako Fusion vedúci sú povzbudení Božou, dokonale načasovanou, starostlivosťou o povolanie novej generácie vodcov na Slovensku. Sú nadšení svedkovia toho, ako táto mladá generácia, vyrastajúca bez role otca vo svojom živote, spoznáva svojho dokonale milujúceho nebeského Otca. Toto mení nie len ich životy ale aj ich okolie.  Ich úžasnou radosťou je viesť „bláznivých“ teenagerov štúdiom Biblie, ktorú nikdy predtým nedržali v ruke, počuť ich prvýkrát modliť sa…a upevňovať svoje kroky novonarodeného Božieho dieťaťa.

Draho a Zuzana majú dvoch synov Olivera a Viktora a dcéru Johannku. Momentálne žíjú v Banskej Bystrici a sú členmi zboru Cirkvi bratskej, kde slúžia v práci s mládežou, besiedkou a uctievaním. Ich deti sú súčasťou tímu, kde niekedy svojou hudobnou schopnosťou ale často len svojou prítomnosťou slúžia tým,  že sú spolu príkladom celistvej rodiny.

Kontakt Podporiť darom