Wendi & Ed Rumbold

Ed a Wendi sa so svojimi piatimi deťmi presťahovali na Slovensko v januári 2010. Edovo srdce sa pre mládež vo východnej Európe prvýkrát zlomilo v roku 1998, keď tu prišiel na 6 mesiacov pomáhať s anglickými tábormi. Keď sa vrátil do Ameriky a oženil sa s Wendi, aj jej rozprával o spoločenstve Josiah Venture a o úžasnej príležitosti viesť ďalšiu generáciu ku Kristovi.  Teraz je celá ich rodina zapojená do vedenia anglických táborov na Slovensku a vedú ľudí k učeníctvu v miestnej cirkvi. Momentálne bývajú v Bardejove, kde pracujú v miestnom zbore a pomáhajú organizovať a viesť športové tábory.

Kontakt Podporiť darom