Simona Sabová

Simone po prvý krát povedala o Kristovi učiteľka klavíru, ktorá v tom čase slúžila ako mládežnícka vedúca v miestnom zbore. Po troch rokoch neustáleho pripomínania, že Kristova láska a smrť je aj pre ňu, konečne povedala svoje áno tejto úžasnej milosti. Odvtedy žasne nad Božou dobrotou. Jej srdce horí pre stratených a túži po tom, aby čo najviac životov mohlo byť zmenených práve Kristom.


Simona sa po prvý krát stretla s prácou TCK prostredníctvom Školy pre pracovníkov s mládežou, ktorú neskôr aj sama absolvovala. Vo svojom zbore (KZ Trenčín) pracuje s mládežou. Venuje sa prevažne dievčatám a evanjelizačným akciám. V septembri 2018 sa pridala k tímu TCK. Je zapojená v projektoch Škola pre pracovníkov s mládežou a Konferencia pracovníkov s mládežou.

Kontakt Podporiť darom