Peter Michalčík

Peter je pracovníkom TCKompas od roku 2004. Pred tým pracoval ako stredoškolský profesor fyziky a matematiky. Počas toho trávil veľa svojho voľného času s mládežou a študentami. Práci s mladými sa venuje už od roku 1993, kedy sa začal starať a viesť spoločnstvo mládeže v rodnom meste.

Jeho vášňou je to, aby ľudia spoznali skutočnú hodnotu seba samých, hodnotu života, našli jeho zmysel a naplnenie. Je presvedčený, že to je možne nájsť jedine v živej viere v Ježiša Krista.

V roku 2007 urobil Peter krok viery a stal sa národným vedúcim anglických táborov (KECY) pre TCKompas. V tejto úlohe pomáhal, inšpiroval a trénoval ďalších mládežníckych vedúcich po celom Slovensku pri príprave a realizácii tohto projektu v ich zboroch.  V tomto období počet zapojených zborov a tiež táborov vzrástol z troch na deväť.

V jari 2011 sa Peter stal riaditeľom projektu EXIT 316 prostredníctvom ktorého sa TCK v spolupráci s miestnými zbormi, spoločenstvami, školami, miestnou samosprávou, lektormi, hudobnou skupinou zo zahraničia a ďalšími dobrovoľníkmi snažia o prevenciu mladej genrácie pred nežiadúcimi vplyvmi v ich živote a tiež širiť evanjelium.

Peter miluje objavovať a spoznávať Boha, osobnosť človeka a tiež to, ako veci fungujú. Preto vo voľnom čase veľa študuje z oblasti noviniek vedy a techiky a tiež nových možností, ako osloviť mladú generáciu.

Na Vianoce 2015 Peter a Katka začuli Božie volanie vrátiť sa po 15-tich rokoch života a služby v Prešove do mesta, kde vyrastali. Trvalo to rok, kým sa v januári 2017 konečne presťahovali do Giraltoviec. Stali sa súčasťou ich starého, avšak životom čulého zboru. Je povzbudzujúce byť v spoločenstve, ktoré formovalo ich duchovný rast a vidieť rovesníkov s rodinami, ako aj po rokoch s radostným srdcom verne slúžia Pánovi. Tešia sa veľmi na to, ako si ich Pán Boh bude aj tu používať.

Kontakt Podporiť darom