Miriam Šimočková

Miriam vyrástla v rodine evanjelického farára a ako 14 ročná sa na letnom dorastovom tábore vedome rozhodla nasledovať Pána Ježiša. Od vtedy slúži v jej zbore v Košiciach. Tam sa stretla s prácou Tréningového centra Kompas cez účasť na konferencií KPM a organizovaní KECY táborov, no hlavne cez osobné vzťahy s misionármi, ktorí ju viedli a povzbudzovali v jej viere a charaktere. Miriam bola pozvaná byť v lete 2011 stážistkou v TCK a v lete 2012 tiež pomáhala viesť takýto tím stážistov. Miriam bola súčasťou Školy pre pracovníkov s mládežou a neskôr sa stala stážistkou pre tento projekt. V roku 2016, počas jej posledného ročníka na vysokej škole jej TCK navrhlo prácu na plný úväzok. Momentálne pomáha v ŠPM, vyučuje a mentoruje dievčatá z rôznych častí Slovenska. Miriam záleží na vyučovaní a trénovaní mládežníckych vedúcich, túži vidieť rast v ich službe a charaktere. Investuje do dievčat v jej skupinke kde ich inšpiruje k tomu, aby išli a činili učeníkov. Miriam sa vydala za Juraja v júni 2016 a teraz žijú v Košiciach, kde aj vedú mládežnícku službu v evanjelickom zbore.

Kontakt Podporiť darom
  • Projekty: ŠPM,
  • Mesto: Prešov
  • Cirkev: Evanjelická av. cirkev