Miloš Myjavec

Miloš Myjavec vzal Boha vážne keď mal 13 rokov a rozhodol sa dať pokrstiť na znak toho, že Ježiš je zodpovedný za Jeho život. Aj preto sa nebál investovať do služby v miestnom zbore ktorá bola priamým vyjadrením jeho viery. Bol súčasťou tímu, ktorý sa venoval službe mladým ľuďom na II. stupni základnej školy, ktorá okrem stretnutí dorastu zahŕňala aj evanjelizačnú službu v meste pod názvom: „ESCAPEclub“. Jeho vzťah k Bohu a vzťah k hudbe sa už viac ako 10 rokov plynulo prepájajú v službe chválo-spevovej skupiny, s ktorou slúžia aj v iných zboroch a na konferenciách.

Do kontaktu s TCKompas sa dostal už počas tínedžerských rokov, keď bol súčasťou tímu organizujúceho KECY tábory, vďaka ktorým niekoľko študentov spoznalo Krista a prišlo do lokálneho zboru, ktorého sú naďalej súčasťou a sú aktívne zapojení do služby. Svoje obdarovanie v technickej oblasti (zvuk, projekcia, foto a video) využíval počas pravidelných konferencie pre pracovníkov s mládežou (KPM), ako aj počas projektov EXIT tour v Žiline.

Jeho túžbou je aby mladí ľudia mohli (s)poznať Ježiša a aj preto sa pridal do organizácie TCK, kde je súčasťou EXIT tour a C-tímu. Momentálne býva a slúži v Žiline.

Kontakt Podporiť darom