Josh Howard

Josh bol prijatý do Josiah Venture v lete roku 2010 potom, čo prišiel niekoľkokrát na letnú stáž. Zamiloval si prácu s mládežou a službu po svojej prvej návšteve. Nasledujúci rok sa vrátil na dlhšiu letnú stáž. Šesť mesiacov žil a slúžil dvom skupinám mládeže a učil sa jazyk. V máji 2010 sa Josh rozhodol vstúpiť do JV. V súčasnej dobe pracuje v meste Banská Bystrica ako USA koordinátor a fundraiser pre Fusion Slovensko. Súčasne je naplno zapojený do miestnej Fusion v jeho lokálnom zbore a do učeníctva mladých mužov.

Kontakt Podporiť darom