Peter Linkesch

Peťo odovzdal svoj život Pánu Bohu na zborovom výlete pre tínedžerov, keď mal 10 rokov. Od päťnástich rokov slúžil na doraste (stretnutia pre 10-15 ročných), neskôr na KECY campoch (anglické tábory). Teraz sa venuje mladým ľuďom na Reštarte, stretnutiach mládeže v Košiciach. Keď mal 19 rokov prekonal vážnu cievnu mozgovú príhodu. Doktori, no hlavne Pán Boh, mu zachránili život a práve preto chce rozprávať svoj príbeh a priniesť ľuďom povzbudenie a nádej.

Prvý kontakt s organizáciou TCKompas získal vďaka účasti na konferencii KPM, potom pri organizovaní KECY campu vo svojom zbore a najintenzívnejšie počas štúdia v ŠPM (Škola pre pracovníkov s mládežou). Peťove srdce horí pre Ježiša a túži slúžiť Jemu a ľuďom okolo, ktorí ešte nepoznajú Pravdu. V roku 2019 dostal príležitosť pracovať v TCK na plný úväzok a byť súčasťou C-tímu. Jeho úlohou je fotografia, video a grafika pre TCKompas.

Číslo účtu v tvare IBAN: SK62 1100 0000 0026 9936 0008
Variabilný symbol: 4034

Kontakt Podporiť darom
  • Projekty: C-TEAM,
  • Mesto: Košice
  • Cirkev: Evanjelická av. cirkev