Eva Kohútová

Eva žije momentálne v Leviciach. Prvýkrát sa stretla s TCKompas v roku 2007, keď bola jednou zo študentov v Škole pre pracovníkov s mládežou (ŠPM). Vtedy ešte ani netušila, že raz bude stáť na druhej strane – ako mentor/lektor. V ŠPM sa úplne zmenil jej pohľad na službu. Pochopila, akú nenahraditeľnú úlohu zohráva učeníctvo a odvtedy je jej vášňou činiť učeníkov, ktorí budú činiť, a tí budú činiť učeníkov… Vo svojom zbore pracovala so stredoškolskou mládežou, viedla skupinku, pracovala v miestnom mládežníckom centre. V poslednom ročníku na univerzite (odbor Marketing, masmédiá a reklama) prijala ponuku pracovať pre TCKompas na plný úväzok. Presťahovala sa do Žiliny a necelé dva roky pracovala ako asistentka riaditeľa a tiež pracovala v projektoch TCKompas.
V novembri 2012 sa vrátila späť do Levíc, do zboru Cirkvi bratskej. Vedie stredoškolskú mládež, dievčenskú skupinku, pracuje s mladými hudobníkmi a pomáha v miestnom mládežníckom centre. Okrem lokálnej služby pracuje na celonárodných projektoch TCKompasu – najmä sa podieľa na organizácii Konferencie pre pracovníkov s mládežou (KPM), je mentorkou v ŠPM a využíva tiež grafické zručnosti z vysokej školy. Jej túžbou je, aby celým svojím životom ukazovala Kristovo evanjelium mladej generácii na Slovensku.

Kontakt Podporiť darom