Darina Malá

Darinu nadchýna hudba, pomáhanie druhým kresťanom v prehlbovaní ich vzťahu s Bohom ako aj oslovovanie mladých neveriacich ľudí. Mládežníckej službe sa venovala od strednej školy, ale až po ročnom pobyte na biblickej škole v Dánsku v 2006 sa tejto službe začala venovať naplno. Pokiaľ ide o hudbu, začala viac vystupovať na verejnosti – vedením chvál počas bohoslužieb, konferencií alebo organizovaním vlastných koncertov. Postupne sa stala členom tímu, ktorý stál za prípravou evanjelizačných anglických táborov KECY. Po ukončení štúdia na univerzite začala pracovať ako učiteľka dejepisu a občianskej náuky. V tomto období spoznala viac TCKompas, víziu, pracovníkov, a to prostredníctvom Školy pre pracovníkov s mládežou, ktorú absolvovala ako študent.

V 2010 sa dozvedela o Fusion službe a o dva roky neskôr dostala pozvanie TCK pridať sa k tímu, ktorý je zodpovedný za rozširovanie tejto služby na Slovensku. Vo viere, že toto je miesto, kde ju Boh chce nateraz mať, dala výpoveď a vstúpila do služby na plný úväzok. Darina momentálne žije v Bratislave, kde slúži ako pracovník s mládežou v lokálnom zbore so zameraním na Fusion.

Kontakt Podporiť darom