Amy & Mark Chase

Mark sa so svojou manželkou stretol počas štúdia hudby na Moody Bible Institute v Chicagu. V tom istom roku ako padol komunizmus vo východnej a strednej Európe, vykročili na spoločnú cestu životom.
Nasledujúcich 20 rokov strávili v službe lokálneho zboru vo Fort Collins v Colorade, kde Mark slúžil ako Pastor pre službu uctievania. Chceli vidieť zjednotenú Cirkev, a preto pomáhali pri povzbudzovaní, vystrojovaní a splnomocňovaní ostatných pri zvestovaní Evanjelia slovami i životom.

V júli 2010 Boh začal prebúdzať ich túžbu pre misiu v zahraničí, ktorú im vložil do sŕdc ešte počas štúdia na škole. Uvedomovali si potrebu pracovníkov na žatve, a tak vo viere vstúpili do ďalšej etapy života ako misionári.
V súčasnosti Mark a Amy pracujú v TCK tíme, ktorý je zodpovedný za rozširovanie Fusion služby po Slovensku. Spolu s dvomi synmi žijú v Bratislave, kde sa aktívne zapájajú do života lokálneho zboru prostredníctvom chvál, Fusion a učeníckych vzťahov.

Kontakt Podporiť darom