O KPM

KPM je konferencia pre pracovníkov s mládežou, na Slovensku má 25-ročnú tradíciu. Našou víziou je inšpirovať a pomáhať vedúcim mládeží, dorastov, skupiniek a mládežníckych služieb rôznych reformovaných cirkví v našej krajine. Počas 4 dní sa stretáva viac ako 650 mladých ľudí, vedúcich, ktorí sa chcú učiť a potom vrátiť nazad domov do svojho zboru a verne slúžiť ďalej. KPM je 90 hodín spoločenstva, seminárov, hlavných programov, uctievania, Božieho slova, nápadov, času s priateľmi, mentormi, spolubojovníkmi.

Najbližšie KPM dátumy:

KPM klasik: 19. - 22. apríl 2018

Ak sa chceš zaregistrovať alebo dozvedieť s viac:
=> KPM 2018 - DIELO


Tešíme sa na vás!