O KPM

KPM je konferencia pre pracovníkov s mládežou, na Slovensku má vyše 25-ročnú tradíciu. Našou víziou je inšpirovať a pomáhať vedúcim mládeží, dorastov, skupiniek a mládežníckych služieb rôznych reformovaných cirkví v našej krajine. Počas 4 dní sa stretáva viac ako 600 mladých ľudí, vedúcich, ktorí sa chcú učiť a potom vrátiť naspäť domov do svojho zboru a verne slúžiť ďalej. KPM je 70 hodín spoločenstva, seminárov, hlavných programov, uctievania, Božieho slova, nápadov, času s priateľmi, mentormi, spolubojovníkmi.

Najbližšie KPM dátumy:

KPM klasik: 28. - 31. marca 2019

tvárou v tvár obrázok


Tešíme sa na vás!Najaktuálnejšie informácie nájdeš vždy na našej facebook stránke.