Tábory

Každé leto organizujeme týždenné sústredenie, ktorého súčasťou sú hudobné, mediálne, tanečné a športové workshopy. Vyvrcholením tábora je záverečný koncert pre rodičov a priateľov.

Viac info k táborom 2018: http://sk.fusionjv.eu/leto-2018

Video

FUSION TABORY