Hodnoty

Fusion: tak trochu iná práca s mládežou!

Kľúčové hodnoty Fusion:

Kristus - naša práca je postavená na kresťanských hodnotách. Fusion má otvorené dvere pre mladých s akýmkoľvek viervyznaním či svetonázorom.
Kreativita - veríme, že každý človek je jedinečný vo svojich daroch a schopnostiach. Na Fusion chceme tieto talenty nájsť a povzbudiť.
Kultúra - kultúra mladých je cestou k spoznaniu ich sveta. Zároveň, na Fusione sú vyzývaní k múdrym rozhodnutiam ohľadom toho svojho času venovaného médiám.
Komunita - každý má túžbu niekde patriť. Fusion je skupina, kde sa mladí cítia prijatí takí, akí sú.
Cirkev - Fusion pracuje pod Tréningovým centrom Kompas a v každom meste je súčasťou lokálneho cirkevného zboru, ktorý chce pomáhať svojim miestnym komunitám.