10 krokov

Kroky k úspešnému začiatku nového Fusion vo vašom zbore:

10 krokov

1. Bremeno pre stratených teenagerov
2. Návšteva Fusion skúšky
3. Stretnutie s vedením vášho zboru
4. Predstavenie Fusion miestemu zboru
5. Tréning Fusion vedúcich
6. Predstavenie Fusion vo vašom meste
7. Príprava prvej skúšky
8. Začiatok vášho Fusion
9. Prvé štyri skúšky
10. Následná podpora nových vedúcich


1. Bremeno pre stratených teenagerov
Vedenie zboru/kazateľ vníma v zbore potrebu práce s teenagermi vo svojom meste.

2. Návšteva Fusion skúšky
Zástupcovia miestneho zboru navštívia Fusion (koncert, skúšku, víkendovku, tábor…) na získanie lepšej predstavy o tom, čo Fusion je. Kontakt na národného vedúceho Fusion /TCK - draho(at)tckompas.sk

3. Stretnutie s vedením zboru
a potenciálnymi vedúcimi Fusion. Počas toho stretnutia sa uskutoční:

a). Predstavenie celého Fusion, vrátane cieľov, hodnôt, očakávání, nákladov, úspechov i výziev. (90 - min. prezentácia)
b). Vyjadrenie vízie pre Fusion zo strany miestneho zboru
c). Diskusia
d). Určenie predbežného dátumu pre začiatok Fusion

4. Predstavenie Fusion zboru
Starší miestneho zboru by mali spolu so zástupcami Fusion predstaviť Fusion širšiemu zborovému spoločenstvu a jasne vyjadriť, že Fusion je službou celého miestneho zboru, nie len mládežníckeho tímu. Mali by navrhnúť, ako môže miestna cirkev aktívne podporovať misijné zameranie Fusion smerom k teenagerom. Členovia miestneho zboru majú príležitosť klásť otázky a vyjadriť svoj názor.

5. Tréning Fusion vedúcich
Je potrebné aby sa budúci lokálni vedúci zúčastnili tréningu. Toto školenie je v rozsahu 2 víkendových stretnutí, pričom jedno z nich bude v miestnom zbore a bude zahŕňať 2-4 hodinové semináre pre širšie zborové spoločenstvo. Počas týchto tréningov treba určiť Fusion “trénera”. To je osoba skúsená vo vedení Fusion, ktorá sprevádza novo-vznikajúci Fusion na ceste k začatiu a k jeho úspešnému rozvoju.

6. Predstavenie Fusion vo vašom meste
Miestny zbor so zástupcami Fusion bude propagovať pripravovaný projekt v miestnej komunite - na mestskom úrade, v ostatných miestnych zboroch, na školách a pomôže zorganizovať “úvodný koncert”.

7. Príprava prvej skúšky
Tím novo-vznikajúceho Fusion pripraví a zrealizuje generálnu skúšku – Fusion nácviku, kde (s členmi miestnej mládeže) vyskúšajú všetky časti Fusion skúšky. Táto generálka by mala prebehnúť najneskôr 2 týždne pred úvodným koncertom. Mal by sa jej zúčastniť aj Fusion “tréner”.

8. Začiatok vášho Fusion
Zabehnutý Fusion zbor pricestuje na úvodný koncert. Ideálne by mal byť usporiadaný v miestnom kultúrnom dome pre 300 - 500 študentov z rôznych rôznych škôl vo veku 8-9 roč. ZŠ a 1-3 roč. SŠ. Miestny tím Fusion na koncerte zohráva viditeľnú rolu (moderovanie, dirigovanie, vedenie 1-2 piesní).
Prvá skúška nového Fusion by mala byť ešte v to popoludnie. Pokiaľ je možné, je dobré, ak sa tejto skúšky zúčastnia i ľudia z účinkujúceho Fusion. 

*Existuje možnosť začať váš FUSION táborom, a vtedy sa na spustenie FUSION urobí menší koncert pre rodičov tých študentov (10-15 študentov), ktorí by s vašimi 3-5 vedúcimi absolvovali náš FUSION letný tabor.

9. Prvé štyri skúšky
Fusion tréner sa zúčastňuje prvých 4 skúšok a poskytne radu a spätnú väzbu miestnemu tímu, ktorý by mal všetky skúšky ďalej viesť a organizovať sám.

10. Následná podpora nových vedúcich
TCK/Fusion SK zabezpečí priebežnú podporu formou víkendov určených pre budovanie vedúcich, workshopov a iných akcií pre vedúcich a členov Fusion.

10 krokov