EXIT Turbo

EXIT Turbo je tréningový program, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou EXIT Tour. Slúži na vyškolenie, inšpiráciu a pomoc mládežníkom z miestnych cirkevných zborov, aby boli v budúcnosti schopní a kompetentní viesť kluby/skupinky, a aby boli hlavným nástrojom na budovanie vzťahov s neveriacimi. Veríme, že je možné týmto spôsobom pomôcť mladým ľuďom pri hľadaní odpovedí a upriamiť ich zrak na Krista.

Časťou EXIT Turbo sú materiály založené na relácii EXIT 316, slúžiace ako „odrazový mostík“ na stretnutiach v skupine, ktoré sú pre mladých ľudí príťažlivou alternatívou trávenia voľného času. Témy relácie súvisia s každodennými problémami, ktoré tínedžerom zamestnávajú myseľ, a preto sú relevantným a vhodným podnetom na následné diskusie.

V spolupráci s Josiah Venture a Slovenskou Biblickou spoločnosťou sme vydali slovensko-anglickú EXIT 316 Bilbiu s najnovším slovenským ekumenickým prekladom. Je úžasné, že sa podarilo vytlačiť 3500 Biblií, ktoré sa môžu používať na evanjelizačné účely na Slovensku.